DIL L75 PT Horizontal

Horizontální duální a diferenční dilatometr kategorie vědeckých přístrojů

Vakuově těsný horizontální dilatometr - možnost měření ve vakuu až do 10-5 mbar

Vlastnosti:

 • Jednopozicový nebo deferenční dilatometr
 • Rozsah teplot: od -180 °C až do +500/700/1000 °C, od pokojové teploty PT až do +1000/1400/1600/2000 °C
 • Rychlost ohřevu/chlazení*: 0.01 K/min až 100 K/min
 • Vakuově těsný s automatickým nulováním LVDT
 • Automatická regulace síly vložené na vzorek s digitálním zobrazením
 • Různé držáky vzorků z křemenného skla (do +1100 °C), Al2O3 (do +1750 °C), grafitu (do +2000 °C)
 • Délka vzorku: max. 50 mm
 • Průměr vzorku: 7/12/20 mm
 • Nastavitelná síla na vzorek: až do 1000 mN
 • Rozsah měření: 500/5000 µm
 • Rozlišení: 0.125 nm
 • Atmosféra: oxidační, redukční, inertní, statická/dymamická
 • Programové vybavení pro kontrolu poměrů sintrace - Rate Controlled Sintering Software RCS
 • Interface: USB

* v závislosti na peci 

Typy pecí k dilatometru

 • L75/H 500LT od -180 °C do +500 °C
 • L75/H 700LT od -180 °C do +700 °C
 • L75/H 1000 od PT do +1000 °C
 • L75/H 1400 od PT do +1400 °C
 • L75/H 1550 od PT do +1600 °C
 • L75/H 2000 od PT do +2000 °C

Popis: 

Špičkový horizontální dilatometr série L75H z kategorie vědeckých přístrojů, který splňuje i nejvyšší nároky výzkumných laboratoří a samozřejmě také nejnáročnější požadavky z oblasti sklářského a keramického průmyslu a metalurgických aplikací.
Tato řada dilatometrů je schopna měřit pod vakuem, v redukční i v oxidační atmosféře (vyjma grafitové pece do +
2000 °C).

Tento systém lze objednat v jednopozicovém, duálním nebo v diferenční verzi pro ještě vyšší přesnost a dokonalost měření. Na přání mohou být mechanické a elektronické komponenty dilatometru odděleny, aby měření v odděleném prostoru (glove box). Zařízení umožňuje automatickou regulaci síly vložené na vzorek v rozmezí 10 mN až 1000 mN v závislosti na vzorku s jejím digitálním zobrazením. Velikost aplikované síly na vzorek a její stabilní hodnota je velmi důležitá pro přesné měření hodnot koeficientu tepelné roztažnosti / smrštění při různých podmínkách.

K tomuto modelu se nabízí také speciální programové vybavení pro řízení poměrů sintrace L75/RCS a pro měření vlastností sintrování/slinování. 

Lze stanovit následující vlastnosti

Koeficient teplotní délkové roztažnosti, lineární termickou roztažnost - Linear Thermal Expansion, slinovací teploty – Sintering Temperature, fázové transformace - Phase Transformations, body měknutí - Softening Points, teploty rozkladu - Decomposition Temperatures, teploty skelného přechodu - Glass Transition Temperatures

Programové vybavení:

Všechny termoanalytické přístroje Linseis jsou řízeny pomocí PC. Jednotlivé programové moduly běží výhradně pod operačním systémem Microsoft ® Windows ®. Kompletní program se skládá ze 3 modulů: regulace teploty, získávání/sběr dat a vyhodnocení dat. 32-bitový software obsahuje všechny základní funkce pro přípravu, provedení a vyhodnocení dilatometrických měření. Díky odborníkům a aplikačním technikům byl Linseis schopen vyvinout komplexní, snadno pochopitelný a uživatelsky přívětivý aplikační software.

Obecné vlastnosti:

 • Editaci textu
 • Ochrana dat v případě výpadku napájení
 • Ochrana termočlánku při přerušení měření
 • Opakování měření s minimálním zadáváním parametrů
 • Vyhodnocení měření proudu
 • Srovnání až 32 křivek
 • Ukládání a export dat
 • Export a import dat v ASCII
 • Export dat do MS Excel
 • Možnost analýzy několika metodami (DSC TG, TMA, DIL, atd.)
 • Zoom funkce
 • 1. a 2. derivace
 • Programovatelné ovládání toku plynu
 • Balíček statistického vyhodnocení
 • Libovolné škálování

DIL-vlastnosti:

 • Stanovení skelného přechodu a bodu měknutí
 • Detekce bodu měknutí s automatickým softwarovým řízením vypnutí systému
 • Zobrazení křivek relativního/absolutního smrštění nebo expanze
 • Zobrazení a výpočet roztažnosti
 • Software pro řízení slinování (Rate Controlled Sintering - RCS)
 • Vyhodnocení procesu sintrování
 • Poloautomatické funkce pro vyhodnocování
 • Několik funkcí pro korekci systému
 • Automatické nastavení nulového bodu
 • Automatické programově řízené nastavení tlaku na vzorek

Příslušenství:

 • Zařízení pro přípravu vzorků
 • Různé typy (provedení/materiály) držáků vzorků
 • Posuvná měřítka pro ruční nebo on-line vložení délky vzorku
 • Volba ručního, poloautomatického a automatického ovládání toku až 4 plynů
 • Software pro řízené slinování (RCS)
 • Výběr systémů pro měření roztažnosti
 • Různé typy vykuových pump včetně turbomolekulární
 • Možnost práce v atmosféře vodíku H2

Aplikační příklady:

Materiály
Polymery, keramika / sklo / stavební materiály, kovy / slitiny, anorganické materiály
Odvětví
Keramický, stavební a sklářský průmysl, automobilový průmysl / letectví / letecký průmysl, výzkumná, vývojová pracoviště a akademie, metalurgický průmysl, elektronický průmysl.

Křišťál (Vypočítaná DTA)
Tepelnou roztažnost křišťálu lze snadno vyhodnotit pomocí dilatometru L75. Dodatečné DTA funkce umožňují hlubší pohled na chování materiálu. Měření DTA je matematický postup vycházející z teploty vzorku. Lze sledovat exo- a endotermické efekty vlivem změny teploty vzorku v průběhu dynamického ohřevu nebo chladícího cyklu. Při cca 575 °C dochází k fázovému přechodu. Odchylku od naměřené teploty přechodu z literatury (574 °C) lze použít pro kalibraci teploty.

ŽelezoStanovení lineární teplotní roztažnosti (delta L) a koeficientu tepelné roztažnosti vzorku železa v argonové atmosféře. Rychlost ohřevu byla 5 K/min. Za teplotou 736,3 °C (maximum teploty na CTE) lze pozozovat smrštění vzorku, které je způsobeno změnou v atomové struktuře železa známé jako Curieův bod. Rozdíl v hodnotě naměřené a hodnotě uváděné v literatuře je způsoben nečistotami ve vzorku.

Sklo, keramika

Dilatometrická metoda je vynikající způsob stanovení termické roztažnosti (CTE) a bodu měknutí sklo-keramických materiálů. Navíc lze stanovit absolutní roztažnost a koeficient roztažnosti (CTE), lze nalézt i první derivaci absolutní roztažnosti. Tam, kde prochází první derivace nulou, lze stanovit maximum termické expanze a odtud bod měknutí materiálu.


Produkty


© 2020, RMI, s.r.o. – všechna práva vyhrazena

Prohlášení o přístupnosti | Podmínky užití | Ochrana osobních údajů | Mapa stránek

Webové stránky vytvořila eBRÁNA s.r.o. | Vytvořeno na WebArchitect | SEO a internetový marketing

Nahoru ↑