Samostatné přístroje

NOVINKA TI 980 TriboIndenter®

Nový nanoindentor TI980 má nové automatizované funkce, nové měřící módy, vylepšené technické parametry. To vše vede k zjednodušení obsluhy a zrychlení vlastních měření. Pro stávající uživatele nanoindentorů  Hysitron může být zajímavá skutečnost, že většina vylepšení je spojena s novým kontrolérem Performech II, který bude dostupný i pro všechny stávající uživatele. Nový kontrolér Performech II bude také dostupný pro model středni sříty TI Premier.

Zde je stručný seznam vylepšení vůči původnímu nanoindetoru TI 950

Zásadní inovací je použití nového kontroléru Performech II a kontrolního softwaru Triboscan 10.

 

Kontrolér Performech II a jeho nové funkce

 • Možnost použití dvou piezoskenerů – lze mít nainstalované na přístroji dva transducery pro nízké síly najednou, např. 2D transducer v kombinace s nanoDMA III transducerem, možnost měření v různých režimech bez nutnosti provádět kalibrace spojené s výměnou transduceru, zvětšení minimálního rozsahu skenerů na 75x75 µm
 • 2x rychlejší přiblížení ke vzorku, odpadá nutnost prvního manuálního přiblížení k povrchu vzorku, nyní zcela automatická procedura
 • Výrazně zvýšení rychlosti záznamu dat na 1.2 MHz (navýšení o 1500 %), snížení úrovně šumu pro sílu (Force Noise Floor) na 20 nN (snížení o 33 %) a snížení úrovně šumu pro snímání polohy hrotu (Displacement Noise Floor) na 0.1 nm (snížení o 50 %)
 • Další informace o novém kontroleru najdete v prospektu.

Nový Triboscan 10 software je dostupný pouze v kombinaci s Performech II kontrolérem a přináší následující nové funkce a vylepšení

 • XPM pro rychlé testování tvrdosti a modulu pružnosti rychlostí 6 indentů za sekundu (500x rychlejší než standardní indentace). Lze tak získat velmi rychle 2D mapu tvrdosti a modulu pružnosti, v každém bodě mapy je k dispozici kompletní informace o provedené indentaci (kompletní zatěžovací a odtěžovací křivka). Základní oblast je pro toto testování je dána rozsahem piezoskeneru, je ale možné využít možnost sešívaní jednotlivých oblastí XPM a mapovat tak i větší oblasti. Velmi zajímavá je i skutečnost, že tento mód je plně kompatibilní s xSol stolkem pro měření za vysokých teplot (více informací viz prospekt) To přináší zásadní zvýšení produktivity i pro měření za vysokých teplot. Díky tomuto módu lze také provést velmi rychle kalibrace tvaru indentačního hrotu (tip area function), doba trvání pod 1 minutu, kalibrace je nově plně automatizovaná.
 • Další informace o novém kontroleru a softwaru najdete v prospektu.

 

 

 • SPM+ High resolution software, možnost vybírat rozlišení skenu od 64x64 až 4096x4096 bodů, možnost definovat nejen čtvercové skeny (vhodné např. pro skenování scratch testů), ale i obdélníkové skeny s různým rozlišením na ose X a Y. Svými možnostmi se nový software blíží klasickým AFM softwarům.
 • Další informace najdete v prospektu.

 

 

 • Vylepšené rychlé přiblížení ke vzorku (2x rychlejší), odpadá nutnost prvního manuálního přiblížení k povrchu vzorku, nyní zcela automatická procedura.
 • Automatická kalibrace optického mikroskopu (tip to optics calibration) např. po výměně hrotu, transduceru. Rychlá automatická kalibrace tvaru hrotu  < 1 min (tip area function). Automatická kalibrace transduceru. Nově je možné u pokročilých automatizací nadefinovat požadavek na kalibraci transduceru, hodnoty tvrdosti v průběhu měření.
 • Nový modul softwaru Tribo IQ – možnost definovat vlastní procedury pro zpracování a analýzu dat, jejich zobrazovaní a report dat. Jednoduché uživatelské rozhraní, software založen na platformě Origin. Otevřená struktura umožňuje sdílení vytvořených modulů mezi uživateli přístrojů Hysitron  Možnost do budoucna vytvořit vlastní testovací procedury (přímá kontrola přístroje).
 • Informace o teplotě a vlhkosti se nyní ukládají s každým měřením

Mezi další vylepšení nanoindentoru TI 980 patří:

 • Nový vylepšený stolek pro fixaci vzorků s integrovaným vakuovým fixováním vzorků

 

 • Optický mikroskop s novou kamerou (V3 color optics) nově místěn mezi měřícími hlavami, v kombinaci s novým držákem vzorků poskytuje 2x více prostoru  pro umístění testovaných vzorků

 

 • Možnost prohlížení a navigace na vzorku v široké rozměrů od milimetrů po nanometrů. Zobrazení z optického mikroskopu lze nově sešívat pro vytvoření optického obrazu s vysokým rozlišením i pro větší oblasti. Jednoduchý přechod od optického zobrazení k SPM skenování, překrytí SPM oblastí s optického obrazu pro jednodušší navigaci

 

 • Enviromentální box nového TI 980 má o 40 % větší dvířka pro manipulaci vzorků a příslušenství nanoindetoru, modifikovatelný boční panel lze přizpůsobit dle konfigurace přístroje (připojení chladícího okruhu, inertního plynu v případě testování za vysokých teplot atd.), možnost vytvoření optického vzhledu nanoindentoru podle stavu přístroje (měření, výměna vzorku, nouzové zastavení atd.)

Další informace najdete v informačním prospektu nebo na stránkách výrobce.

TI 950 TriboIndenter®

TI 950 TriboIndenter® je zástupcem nové generace nanomechanických testovacích přístrojů s výjimečnou citlovstí a vysokým výkonem. Nanoindentor byl navržen pro měření velkého množství různorodých vzorků, který podporuje všechny nanomechanické a nanotribologické techniky vyvinuté firmou Hysitron. Součástí TI 950 TriboIndenter je pokročilý kontrolér Performech®, který vyniká nízkým šumem, velmi rychlou zpětnou vazbou a rychlým záznamem dat. Umožňuje použití dvou hlav pro kombinované testování nano a mikroindentace a nabízí velice nízký hodnoty šumu, tzv. noise floor. Díky velkému množství nanomechanický technik, které Hysitron nabízí, a dalším testovacím metodám, kterou jsou v současnosti ve vývoji, je TI 950 TriboIndenter extrémně všestranný a efektivní nástroj pro široké spektrum aplikací v nanomechanickém testování.

Více informací naleznete v prospektu nebo na stránkách výrobce.

TI Premier

Přístroj TI Premier byl navržen jako kompaktní platforma pro špičkovou kvantitativní nanomechanickou charakterizaci. Také tento model lze nově vybavit novým kontrolérem Performech II a softwarem Triboscan 10. TI Premier postaven na prověřené technologii firmy Hysitron a už v základní variantě nabízí všestrannou platformu. Možnosti nanoindentace a dalšícho nanomechanického a nanotribologického testování je dále možné rozšířit nabízenými upgrady na další z množství technik.

Více informací naleznete v prospektu a na stránkách výrobce.

Vybrané upgrady

xProbe

xProbe je transducer na bázi MEMS technologie, který významně posunuje technologii kapacitního tranduceru firmy Hysitron. Už základní kapacitní transducer firmy Hysitron vykazoval nejnižší hodnotu šumu pro sílu a posun na trhu nanoindentorů, nový transducer xProbe má 10x nižší hladinu šumu jak v aplikaci síly tak posuvu. Díky tomu transducer dosahuje úrovní kontaktní síly a posuvu srovnatelného s AFM mikroskopem, zachovává si ale možnosti kvantitativní nanomechanické analýzy pro široké spektrum vzorků. Není potřeba žádné modelování a kontrola tvaru hrotu (používá se kalibrovaný diamantový hrot), v libovolném místě skenu lze změřit absolutní hodnotu tvrdosti a modulu pružnosti. Navíc existuje i 2D varianta  transduceru  xProbe umožňující navíc provádět čárové testy pro kvantitativní nanotribologické měření a zobrazování frikčních sil. Tato technologie tak přináší ve srovnání s AFM nové možnosti jak změřit opravdu absolutní a reprodukovatelná data o lokálních mechanických vlastnostech vzorků. Tento transducer je také k dispozici v aplikační laboratoři Hysitronu v Praze, zájemci tak mají možnost tuto novou technologii vyzkoušet i na vlastních vzorcích.

Více informací naleznete v prospektu a na stránkách výrobce.

xSol High Temperature Stage

Vysokoteplotní stage xSol umožňuje uživateli provádět nanomechanická měření s vysokým rozlišením v širokém rozsahu teplot. Teplotně stabilní design xSol nabízí vysoce přesnou kontrolu teploty zpětnou vazbou a rychlou stabilizaci. Dva odporové ohřívací elementy eliminují teplotní gradienty a vzorek tak má v celém rozsahu uniformní teplotu. Hrot je pasivně předehříván a při kontaktu se  vzorkem mají oba stejnou teplotu. Dosažení teploty 400 oC z pokojové teploty trvá pouhých 5 minut a do dvaceti minut od počátku ohřevu lze měřit na zvýšené teplotě. Takto rychlou změnu teploty nenabízí žádný z konkurenčních systémů. Tento upgrade nabízí také možnost měření v kontrolované atmosféře, například pro zabránění oxidace povrchu vzorku a nebo atmosféře s kontrolovanou vlhkostí.

Více informací naleznete v prospektu a na stránkách výrobce.

NanoDMA III

Pokročilá metoda pro nanometrickou mechanickou anaýzu všech typů materiálů. Dostupné módy tohoto výkonného modulu nanoDMA III obsahují dynamickou mechanickou analýzu v rozsahu frequencí 0.1 až 300Hz, kontinuální měření mechanických vlastností tzv. CMX (Continuous Measurement of X, kde X může být storage a loss modul, tvrdost, kontaktní tuhost/poddajnost a pod.) a v neposlední řadě referenční creepové testovaní. Metoda CMX umožňuje tvorbu hloubkových profilů mechanických vlastností s vysokým rozlišením již od hloubek několika nanometrů. Referenční creepové testy zase umožňují studium časově závislého, dlouhodobého chování materiálů při konstantím zatížení. Kompletní informace lze nalézt v informační brožuře, ke stažení zde.

Spojení s Ramanovou spektroskopií

Spojení Ramanovy spektroskopie s nanoindentací poskytuje uživateli zajímavé možnosti rozšíření analýzy materiálů. Umožňuje například korelovat mapy mechanických vlastností s mapou chemického složení vzorku. Dále je možné například před vlastním testem provést mapování chemického složení Ramanovou spektroskopií a přesně polohovat indenty do fáze, která má být prozkoumána. Ramanovy mapy provedené po nanomechanickém testování podávají informaci o distribuci vnitřního napětí v materiálu z plastické deformace během testu.  Pěkný článek na téma kombinovaného měření je k dispozici zde.

Více informací naleznete v prospektu a na stránkách výrobce.


Produkty


© 2017, RMI, s.r.o. – všechna práva vyhrazena

Prohlášení o přístupnosti | Podmínky užití | Ochrana osobních údajů | Mapa stránek

Webové stránky vytvořila eBRÁNA s.r.o. | Vytvořeno na WebArchitect | SEO a internetový marketing

Nahoru ↑