Typ XFA 300/600 Xenon Flash tepelná vodivost / prostup tepla

Zařízení na měření tepelné vodivosti a prostupu tepla XFA 300/600 Xenon Flash

Popis: 

Analyzátor XFA 300/600 Xenon Flash nabízí nenákladnou metodu stanovení tepelné vodivosti, tepelné difuzivity a specifického tepla až 6 vzorků současně. Modulární provedení systému umožňuje pozdější inovaci a doplnění na sofistikovaný LFA 1000 systém se špičkovou regulací teploty a laserovým pulzním zdrojem.

Získání informací o termo-fyzikálních vlastnostech a optimalizace přenosu tepla finálními výrobky má v praxi stále zásadnější význam pro průmyslové aplikace. Během posledních desetiletí se záblesková metoda vyvinula v nejčastěji používaný způsob měření tepelné vodivosti a difuzivity různých druhů pevných látek, prášků a kapalin.

Princip:

Vzorky jsou umístěny na držáku vzorků v peci s robotickou obsluhou. Pec je udržována na naprogramované teplotě. Dno vzorku je ozařováno programově řízenými pulzy xenonové výbojky. Energetické pulzy ohřívají spodní část vzorku, teplo prostupuje vzorkem a to vede k homogennímu nárůstu teploty v horní části vzorku. Výsledný nárůst teploty je na vrcholu vzorku snímán vysokorychlostním infračerveným detektorem a hodnoty tepelné difuzivity jsou vypočteny z nárůstu teploty v čase.

Technická specifikace:

Model                              XFA 300                              XFA 600

Teplotní rozsah                  od PT do +300 °C                 od -125 °C do +600 °C

                                                                                   od PT do +600 °C

Pulzní zdroj                       xenonová výbojka                  xenonová výbojka

Energie pulzu                    10 J/pulz                              10 J/pulz

Nastavitelná síla                 ano                                     ano

Rozsah měření alpha          od 0.01 do 1000 mm2/s         od 0.01 do 1000 mm2/s

Rozsah měření lambda       od 0.1 do 2000 W/mK           od 0.1 do 2000 W/mK

Reprodukovatelnost Cp                  +/- 2% pro většinu materiálů

Reprodukovatelnost alpha              +/- 3.5% pro většinu materiálů

Přesnost Cp                                 +/- 2.2% pro většinu materiálů

Přesnost alpha                              +/- 4% pro většinu materiálů

Délka pulzu                                   nastavitelná softwarově

Typ senzoru                        InSb, chlazený LN2               InSb nebo MCT, chlazený LN2

Rozměry vzorku                   průměr 10/12.7/25.4 mm       průměr 10/12.7/25.4 mm

                                          čtverec 10x10 mm                čtverec 10x10 mm

Tloušťka vzorku                    0.1 - 6 mm                           0.1 - 6 mm

Počet vzorků                                 robotický autosampler na 6 vzorků

Držák vzorku                                 kov/SiC nebo varianta pro kapaliny

Atmosféry                            inert, oxid., redukční             inert, oxid., redukční, vakuum

Integrovaná elektronika a interface USB

Programové vybavení:

Všechna termofyzikální zařízení firmy LINSEIS jsou řízena PC, individuální softwarové moduly pracují v operačním systému Microsoft® Windows®. Kompletní programové vybavení sestává ze tří částí: řízení teploty, načítání dat a vyhodnocení výsledků. 32 bit-ový software Linseis poskytuje vyhodnocení všech důležitých vlastností, přípravu a provedení měření, stejně jako u ostatních termo-fyzikálních experimentů.

XFA vlastnosti:

 • Přesné nastavení délky pulzu, mapování pulzu
 • Korekce ztráty tepla
 • Systém analýzy 2- nebo 3-vrstev
 • Určení přechodových odporů u  vícevrstvých systémů
 • Modelový průvodce k výběru správného způsobu vyhodnocení
 • Určení specifického tepla
 • Určení přechodových odporů u multivrstevnatých struktur

Vyhodnocovací software

 • Automatický nebo manuální vstup souvisejících dat (hustota, měrné teplo)
 • Průvodce výběrem vhodného modelu
 • Finální korekce pulzu
 • Korekce ztráty tepla
 • Vícevrstvé modely
 • Stanovení odporu kontaktů
 • Stanovení Cp (Měrné teplo) srovnávací metodou

Měřící software

 • Jednoduché a uživatelsky příjemný vstup dat do segmentů teploty, plynů apod.
 • Ríditelný robotický autosampler
 • Software automaticky zobrazí opravené hodnoty energetického pulsu
 • Plně automatizovan procedura měření pro více vzorků

Aplikační příklady:

Materiály:

Polymery, organika

Odvětví:

Automobilový, letecký průmysl, výzkumná, vývojová a akademická pracoviště, chemický průmysl

PTFE "Polytetrafluoroethylen" 

Chemický a petrochemický průmysl: vzhledem k chemické inertnosti PFTE a odolnosti proti korozi se materiál používá jako obložení plavidel, těsnění, podložky, ucpávky, pro vrtná zařízení a myčky. Laboratorní aplikace: ochrana povrchů sond, potrubí, kontejnerů a nádob na problematických místech. Energetika: použití jako izolátor ve formě prokladů, trubek a podobně. PTFE byl schválen FDA pro použití ve farmaceutickém průmyslů, výrobě nápojů, potravin a kosmetickém průmyslu, části dopravníků, skluzavek, vodících lišt a částí potrubí u vytápěcích systémů. Polovodiče: jako izolátor při výrobě jednotlivých komponent – výroba chipů a kondenzátorů.

Ke stažení:

Na adrese

http://www.youtube.com/watch?v=Y1SUu3Ilyyw&feature=player_embedded

lze shlédnout prezentaci zařízení.


Produkty


© 2018, RMI, s.r.o. – všechna práva vyhrazena

Prohlášení o přístupnosti | Podmínky užití | Ochrana osobních údajů | Mapa stránek

Webové stránky vytvořila eBRÁNA s.r.o. | Vytvořeno na WebArchitect | SEO a internetový marketing

Nahoru ↑