DIL L76 PT

DIL L76 PT

Ekonomická verze robustního horizontálního dilatometru

Vlastnosti:

 • Teplotní rozsah od pokojové teploty (PT) do +1000/1400/1600 °C*
 • Rychlost ohřevu / chlazení v rozmezí** 0.01 K/min až 50 K/min
 • Ekonomická řada, velmi atraktivní cena
 • Držáky vzorků z křemenného skla (do 1100 °C) a Al2O3 (do 1600 °C)
 • Délka vzorku: max. 50 mm
 • Průměr vzorku: 7/12/20 mm
 • Různé pece, pro +1000/1400/1600 °C
 • Rozsah měření: 500/5000 µm
 • Rozlišení: 1,25 nm
 • Atmosféry: inert, oxidační, statická/dynamická
 • Standardní ISA sběrnice
 • Interface: USB
 • MS Windows 32 bit-ové programové vybavení

* tři pece

** v závislosti na peci

Popis:

Dilatometer L76 ekonomické třídy byl vyvinut pro měření koeficientu tepelné roztažnosti v keramickém průmyslu (cihlářský průmysl a výroba obkladaček), při výrobě porcelánu a v průmyslu zpracovávajícím stavební materiály.

Přístroj je široce využíván pro oblast kontroly kvality v keramickém průmyslu a metalurgii/výrobě a zpracování kovů. Přístroj pokrývá široký teplotní rozsah od PT až do +1000 °C, +1400 °C a +1600 °C s různými pecemi. Jeho součástí je měřící systém vyrobený z křemenného skla (do 1000 °C) a Al2O3 (do +1600 °C). Jako senzor/čidlo je použit LVDT (linear variable differential transformer) s nejvyšší přesností na trhu. Analogový signál přichází z LVDT senzoru do A/D konvertoru a speciálně vyvinuté PCI karty pro načítání dat. PCI karta se hodí do většiny standardních stolních počítačů používajících operační systém Microsoft. Spolu s 32 bit-ovým programovým vybavením Linseis WIN-TAWIN-DIL, poskytuje dilatometr ideální standardní řešení pro kontrolu kvality měřením koeficientu tepelné roztažnosti. Lze měřit následující fyzikální parametry: Koeficient tepelné roztažnosti (Coefficient of Termal Expansion – CTE), lineární teplotní roztažnost DL - Linear Thermal Expansion, teplota slinutí – Sintering Temperature, fázové přeměny - Phase Transformations, body měknutí - Softening Points, tepelný rozklad - Decomposition Temperatures, teplotu skelného přechodu - Glass Transition Temperatures, atd.

Programové vybavení:

Všechny termoanalytické přístroje Linseis jsou řízeny pomocí PC. Jednotlivé programové moduly běží výhradně pod operačním systémem Microsoft ® Windows ®. Kompletní program se skládá ze 3 modulů: regulace teploty, získávání/sběr dat a vyhodnocení dat. 32-bitový software obsahuje všechny základní funkce pro přípravu, provedení a vyhodnocení dilatometrických měření. Díky odborníkům a aplikačním technikům byl Linseis schopen vyvinout komplexní, snadno pochopitelný a uživatelsky přívětivý aplikační software.

Obecné vlastnosti:

 • Editaci textu
 • Ochrana dat v případě výpadku napájení
 • Ochrana termočlánku při přerušení měření
 • Opakování měření s minimálním zadáváním parametrů
 • Vyhodnocení měření proudu
 • Srovnání až 32 křivek
 • Ukládání a export dat
 • Export a import dat v ASCII
 • Export dat do MS Excel
 • Možnost analýzy několika metodami (DSC TG, TMA, DIL, atd.)
 • Zoom funkce
 • 1. a 2. derivace
 • Programovatelné ovládání toku plynu
 • Balíček statistického vyhodnocení
 • Libovolné škálování

DIL-vlastnosti:

 • Stanovení skelného přechodu a bodu měknutí
 • Detekce bodu měknutí s automatickým softwarovým řízením vypnutí systému
 • Zobrazení křivek relativního/absolutního smrštění nebo expanze
 • Zobrazení a výpočet roztažnosti
 • Software pro řízení slinování (Rate Controlled Sintering - RCS)
 • Vyhodnocení procesu sintrování
 • Poloautomatické funkce pro vyhodnocování
 • Několik funkcí pro korekci systému
 • Automatické nastavení nulového bodu
 • Automatické programově řízené nastavení tlaku na vzorek

Příslušenství:

 • Zařízení pro přípravu vzorků
 • Různé typy (provedení/materiály) držáků vzorků
 • Posuvná měřítka pro ruční nebo on-line vložení délky vzorku
 • Volba ručního, poloautomatického a automatického ovládání toku až 4 plynů
 • Software pro řízené slinování (RCS)
 • Výběr systémů pro měření roztažnosti

Typické aplikace:

Materiály: keramika / sklo / stavební materiály

Odvětví: keramický průmysl, stavebnictví a sklářský průmysl, výzkum, vývoj a vědecká pracoviště

Vzorek skla - Bod měknutí

Na vzorku skla byl stanoven bod měknutí. V tomto případě  je topný režim ukončen buď při dosažení nastavené cílové teploty nebo v případě, že smrštění vzorku dosáhne určité hranice. Prahová hodnota byla nastavena na - 100 μm. Při změně délky o více než 100 μm je měření ukončeno a vyhodnoceno. Bod měknutí je tak stanoven bezpečným a jednoduchým způsobem.

Kontrola kvality v keramickém průmyslu

 

Obrázek znázorňuje měření vzorku jílu dilatometrem.

Vzorek vykazuje malou změnu roztažnosti při 570 °C, která pochází od přechodu alfa/beta fáze v křemičitanové krystalové struktuře. Tento typ měření dilatometrem je důležitý pro kontrolu kvality v keramickém průmyslu. Uvedená metoda stanoví rychle kvalitu surovin užívaných pro výrobu bílého zboží.


Produkty


© 2020, RMI, s.r.o. – všechna práva vyhrazena

Prohlášení o přístupnosti | Podmínky užití | Ochrana osobních údajů | Mapa stránek

Webové stránky vytvořila eBRÁNA s.r.o. | Vytvořeno na WebArchitect | SEO a internetový marketing

Nahoru ↑