mIRage-LS

 

NOVINKA MIRAGE-LS - O-PTIR mikroskop s vysokým rozlišením pro biologické aplikace

Vlastnosti mIRage-LS:

  • Druhá generace  O-PTIR mikroskopu určená především pro biologické aplikace
  • IR mikroskopie s vysokým rozlišením < 500nm měřená v řádu sekund
  • Zobrazení buněk ve vodním prostředí (fluorescence, IR a Raman)
  • Fluorescenční a sub-mikronová IR a  Ramanova mikroskopie z jednoho místa
  • Laterální rozlišení <500nm pro IR a Ramana (simultánní  měření IR a Ramanova spektroskopie)
  • Možnost měření v transimisním (bottom up IR Illumination ) nebo reflexním  (top down IR illumination) uspořádání
  • Nekontaktní reflexní IR ) měření (není potřeba ATR krystal se spektry srovnatelnými s FTIR transmisními spektry
  • Žádné IR spektrální artefakty jako Mie/difuzní rozptyl nebo spekulární reflexe

Další informace najdete v informačním prospektu níže a na stránkách výrobce.

Aplikace

Life Science - Buňky

Co-lokalizovaná Fluorescence + IČ spektroskopie se submikronovým rozlišením

O-PTIR měření buňky ve vodě (H2O) s objektivem namáčeným do vody

O-PTIR fixované buňky s oil immersion objektivem

Zobrazení submikronových amyloidových agregátů v neuronech

O-PTIR image, 1630/1656                                             O-PTIR spectra

Data image of submicron amyloid aggregate imaging in neurons

Vlevo: O-PTIR obraz poměru frekvencí 1630/1656 cm-1.Ukazuje rozložení struktur beta proteinů s odstupem 282 nm!
Vpravo: O-PTIR spektra z IR snímku (vlevo) ukazující spektra na (#1) a mimo (#2) strukturu beta proteinu. Spektrální rozdíly, jasně ukazují rozdíly v amidovém pásu I, typickém pro proteiny se strukturou beta listu, přestože tato dvě místa jsou od sebe vzdálena pouze 282 nm!

Publikováno: Oxana Klementieva et al., "Super-resolution infrared imaging of polymorphic amyloid aggregates directly in neurons", Adv Sci, Adv. Sci. 2020, 1903004 https://doi.org/10.1002/advs.201903004

Cílený zobrazovací mód (chemicky specifické zobrazování) intrabuněčné zobrazování, mimo krycí sklíčko, po 100 nm krocích.

Poměr lipidů k proteinům                        Zobrazení délky lipidového řetězce
2856 (CH2)/1658 (protein)                      2856 (CH2)/2874 (CH3)

Data illustration showing targeted imaging mode (chemically specific imaging) Intra-cellular imaging, off glass slide, at 100nm step sizes

Vlevo nahoře: Obrázek délky lipidového řetězce (2856cm-1 (CH2)/ 2874cm-1 (CH3). Vpravo nahoře: Obraz lipidů v poměru k bílkovinám (2856cm-1) (CH2)/ 1658cm-1). Oba infračervené snímky pořízené při velikosti pixelu 100 nm. ~5 minut na snímek. Vpravo dole: O-PTIR spektra ze značek na snímcích (spektra jsou jednotlivá skenování, doba měření ~1sec, bez zpracování. Vlevo dole: Optický snímek.
Data shromážděná pomocí nového "dual range (C-H/FP)". QCL, s pokrytím spektrálního rozsahu 3000-2700, 1800-950cm-1.
Vzorek s laskavým svolením Prof. Jose Sule-Suso, Keele University, UK.
Publikace se připravuje (prosinec 2020)

Life science: Tkáň

Použití fluorescence pro lokalizaci O-PTIR měření

IR polarizované O-PTIR pro studium orientace kolagenu v jednotlivých fibrilách a šlachách

Data images showing IR Polarized O-PTIR to study collagen orientation in individual fibrils and tendon

A: Spektra získaná pomocí O-PTIR z kontrolních šlachových fibril na okénku CaF2. B: Snímek jedné frekvence vpravo zaznamenaný při 1655 cm-1 v kolmé orientaci. Značky označují místa, v nichž byla spektra získána. Měřítko = 1 µm
C a D: Optická fototermální IČ spektra (O-PTIR) z intaktní šlachy, z měřených míst ~500 nm. (B) Jednotlivá spektra získaná ze dvou orientací řezu upevněného na okénku CaF2 vzhledem k lineárně polarizovanému QCL. Vložený vizuální obrázek ukazuje 6 míst, která všechna leží v oblasti zobrazené pomocí FTIR FPA; měřítko = 70 μm.
Barevné značky (+) odpovídají spektrálním barvám. (C) Srovnání spekter získaných z CaF2 (nahoře) a skleněných (dole) substrátů v paralelní a kolmé orientaci k lineárně polarizovanému QCL.
Publikováno: Gorker Bakir et al., “Orientation Matters: Polarization Dependent IR Spectroscopy of Collagen from Intact Tendon Down to the Single Fibril Level”, Molecules 2020, 25, 4295 https://www.mdpi.com/1420-3049/25/18/4295

Kalcifikace prsní tkáně - Demonstrace <1 mikronového laterálního rozlišení O-PTIR

Data images of breast tissue calcification, demonstration of sub micron spatial resolution with O-PTIR

A: Optický snímek (mozaika). Červený rámeček označuje oblast měření IR snímku. B: Snímek jedné frekvence při 1050cm-1 pro zvýraznění míst kalcifikace. C: O-PTIR spektra z barevných kruhových značek v IR snímku (B).
Plocha IR snímku 200 × 200 mikronů při velikosti kroku 500 nm. Doba snímání ~10 minut.
IR snímek kalcifikací při 1050cm-1, jasně rozlišuje kalcifikace o průměrné velikosti jen několika mikronů, mnohé dokonce <1 mikron. Při 1050cm-1 má tradiční FTIR prostorový rozměr ~12 mikronů, což je mnohem větší než skutečné rysy, a proto takto malé a lokalizované kalcifikace nebyly dříve vidět.
Vzorek byl získán s laskavým svolením profesora Nicka Stonea, Exeter University, Velká Británie. Publikace v přípravě (prosinec 2020)

Life science: Bakterie

O-PTIR mikroskopie jedné bakteriální buňky s deuteriem označenou E. coli

A: O-PTIR obraz při 1655cm-1 (protein) při velikosti kroku 200nm. B: O-PTIR obraz při 2195cm-1 (úsek C-D) při velikosti kroku 200nm. Pořízení obou snímků trvalo 3 minuty. C: Jednotlivá buňka E. Coli (2,6 × 1,3 mikrometru) zobrazená při 1655cm-1 s krokem 50nm. Doba snímání ~1 min. D: Ze snímku jedné bakteriální buňky výše (vpravo nahoře) byla získána čtyři submikronová (bod ~500 nm) spektra O-PTIR s odpovídajícími barvami. Spektra jsou normalizována na 1655cm-1. Jsou patrné vnitrobuněčné rozdíly s polohou a tvarem pásu amidu I, které naznačují detekované vnitrobuněčné chemické (sekundární strukturní rozdíly bílkovin). Každé spektrum představuje 10 průměrných hodnot (~15 s). Můžete vidět absorbance C-D na hodnotách kolem 2195cm-1 a 2100cm-1.

Simultánní submikronová IR+Raman mikroskopie jedné bakteriální buňky

A: Obraz bakteriálních buněk z optického mikroskopu. Oranžový rámeček označuje oblast infračerveného snímání. B: Infračervený obraz O-PTIR při 1655cm-1 s velikostí kroku 50 nm. Doba sběru ~1 min. C: Současná submikronová IR a Ramanova spektra shromážděná z uvedeného místa na jedné bakteriální buňce. Spektra jsou normalizována na nejintenzivnější pás spektra jsou ~20sekundové kumulace. Spektra O-PTIR jsou shromážděna pomocí QCL s dvojitým rozsahem (C-H/FP), který pokrývá 3000-2700, 1800-950cm-1 v jedné jednotce. Spektra O-PTIR jsou surová (bez zpracování). Ramanova spektra jsou korigována na základní linii.
SNR OPTIR (~500nm spot) je ~4000:1 (RMS, přičemž se bere intenzita amidového pásu jako pík a šum základní linie v poloze amidu I měřený na slepém vzorku CaF2) s ~20sekundovou akumulací.

17.listopadu 2022 bude vysílán webinář o mikroskopu Mirage-LS včetně ukázky reálného měření, informace o webináři jsou na tomto odkazu.


Produkty


© 2024, RMI, s.r.o. – všechna práva vyhrazena

Prohlášení o přístupnosti | Podmínky užití | Ochrana osobních údajů | Mapa stránek

Webové stránky vytvořila eBRÁNA s.r.o. | Vytvořeno na WebArchitect | SEO a internetový marketing

Nahoru ↑