GC-MS Griffin G510

GC-MS Griffin G510

Griffin 510 je prvním jednoduše přenosným a současně plnohodnotným GC-MS systémem (plynový chromatograf s hmotnostním detektorem) s integrovaným vakuovým systémem a MIMS (Membrane Introduction Mass Spectrometry) rozhraním pro přímou analýzu plynné fáze. Spektrometr používá kvadrupolový analyzátor, získaná spektra tak jsou plně kompatibilní s NIST knihovnou a je možná okamžitá identifikace více jak 200 000 látek. Všechny doposud dostupné systémy měly nějaká omezení, jednalo se zejména o následující problémy:

  •  Hmotnostní spektrometr není typu kvadrupol (nejčastěji malá iontová past) a produkuje spektra, která nejsou kompatibilní s NIST knihovnou, detekční schopnosti jsou pak omezeny jen na omezený okruh látek (zpravidla maximálně několik desítek až stovek). Často je také omezen rozsah analyzovaných m/z nebo rozlišovací schopnost.
  • Systém nemá vlastní aktivní vakuový systém, vakuum se tak musí vytvořit v externí stanici a následně se udržuje zpravidla pomocí getterů. Provoz zařízení je pak velmi drahý a je omezený rozsah možností vnášení vzorku (není používán klasický split-splitles nástřik, je problematické použití MIMS).
  • Jedná se o velké a těžké systémy (hmotnost 35 – 80 kg), které nejsou jednoduše přenosné a často nemohou ani pracovat přímo v kontaminované zóně.
  • Zpravidla velmi vysoká cena, případně i vysoké provozní náklady.

Všechny výše uvedené nevýhody řeší systém Griffin 510 a navíc přináší i další inovace pro využití v terénní analýze.

Přístroj používá LTM (Low Thermal Mass) plynový chromatograf, je tak možné provádět velmi rychlé a reprodukovatelné analýzy při minimální spotřebě energie. Plynový chromatograf je vybaven jak standardním Split/Splitless nástřikem tak i integrovaným modulem termální sorpce/desorpce. Ten může odebírat přímo vzorky ovzduší, zachytit zájmové látky na vhodných sorbentech a následně provézt desorpci do plynového chromatografu pro vlastní separaci a analýzu na hmotnostním analyzátoru. Celý proces analýzy je přitom plně automatizovaný. V případech, kdy je potřeba měřit plynnou fázi s velmi rychlou odezvou (reakční doba v jednotkách sekund) je možné použít také rozhraní MIMS. Zde je vzorek přiváděn k vyhřívané propustné membráně, přes kterou prochází sledované látky přímo do hmotnostního analyzátoru. Tento mód je vhodný například při vyhledávání zdrojů uniku látek u havárií nebo pro kontinuální monitorování ovzduší (ochrana VIP prostorů, sledování úniku látek v průběhu technologických procesů atd.), rychlost analýzy je 1 sekunda. V případě přímé analýzy plynné fáze je pro odběr vzorku používána vyhřívaná sonda, která je integrální součástí zařízení Griffin 510. Vlastní hmotnostní analyzátor je typu kvadrupol s rozlišením 0.7 amu a rozsahem analyzovaných efektivních hmotností m/z od 15 do 515. Hmotnostní analyzátor produkuje standardizovaná spektra plně kompatibilní s nejnovější generací NIST  knihovny (verze 2017 je integrální součástí dodávky), EPA a NIH knihovnou. Systém je vybaven vlastním vakuovým systémem, který používá kombinace nové generace miniaturizované turbomolekulární pumpy a membránové pumpy, díky tomu se přístroj dostane do plného provozního stavu za méně jak 15 minut po zapnutí a ke svému provozu nepotřebuje žádné externí zdroje vakua nebo drahé sorpční patrony (gettery). Pro přímou analýzu pevných vzorků nebo stěrů z povrchu předmětů je možné použít patentovanou techniku PSI Probe, která umožňuje přímé vnášení pevného vzorku do GC-MS systému. Při analýze organických látek ve vodném prostředí je možné použít SPME nebo také patentovanou techniku Twister, ta nabízí výrazně lepší citlivost a reprodukovatelnost analýzy. Je tak možné například kvantitativně analyzovat rezidua drog v moči přímo v terénu. Griffin 510 je při hmotnosti 16 kg vybaven integrovaným výkonným výpočetním systémem s 9“ dotykovým LCD s vysokým rozlišením, 250 GB SSD diskem, Wifi a GPS, standardním Ethernet a USB rozhraním, interní He bombičkou a bateriovým napájením (dvě za chodu přístroje vyměnitelné baterie, je tak možný téměř nepřetržitý provoz). Konstrukce přístroje umožňuje i dekontaminaci zařízení a tudíž jeho použití i v tzv. „hot zóně“. Velký důraz byl kladen na vývoj software, ten zajišťuje jak snadné ovládání i v hot zóně, tak i široké možnosti v „expertní analýze“ (včetně programování plně automatizovaných metod). V případě použití externího PC nebo odolného notebooku je možné používat také software z velkých GC-MS/MS systémů firmy FLIR, ten pak nabízí všechny možnosti známé ze standardních laboratorních GC-MS systémů.

Griffin 510 přináší průlom v oblasti mobilní analýzy nízkých koncentrací nebo složitých vzorků. Technika GC-MS je považována za „zlatý standard“ v laboratořích pro analýzu životního prostředí nebo v oblasti forenzních laboratoří, jejímu širšímu využití při terénních analýzách ale bránila technická omezení doposud dostupných zařízení, jejich vysoká pořizovací cena a často i vysoké provozní náklady. Griffin 510 přináší řešení všech těchto problémů a otevírá tak cestu pro široké uplatnění techniky GC-MS přímo v terénu, kde může okamžitě poskytovat spolehlivé výsledky.


Produkty


© 2024, RMI, s.r.o. – všechna práva vyhrazena

Prohlášení o přístupnosti | Podmínky užití | Ochrana osobních údajů | Mapa stránek

Webové stránky vytvořila eBRÁNA s.r.o. | Vytvořeno na WebArchitect | SEO a internetový marketing

Nahoru ↑