mIRage

 

IR mikroskop se submikronovým rozlišením využívající techniku O-PTIR.

Unikátní vlastnosti infračerveného mikroskopu mIRage:

  • IR spektroskopie a mapování s vysokým laterálním rozlišením 0,5 mikrometru (500 nm), které je nezávislé na vlnové délce IR záření
  • Vysoká citlivost metody - lze měřit spektra i u tenkých vrstev s tloušťkovu v řádu desítek nanometrů
  • Možnost simultánního měření Ramanových spekter - z jednoho bodu, simultánně a se stejným rozlišením uživatel získává komplementární spektroskopická data. Jedná se tak o uníkátní mikroskop umožňující získat nová, jedinečná spektroskopická data. Díky tomu velmi rychle ročte počet odborných publikacích založených právě na tomto mikroskopu
  • Minimální příprava vzorků - není nutné připravovat tenké řezy zkoumaných materiálů 
  • Jedná se o bezkontaktní metodu - měří se v reflexním módu, ale kvalita spektesrovnatelná  s FTIR transmisními spektry (komerční databáze atd.), lze tak jednoduše  provádět identifikaci materiálů atd.
  • Nepoužívá se kontaktní ATR nástavec - žádné disperzní nebo rozptylové artefakty 
  • Metoda využívá pro měření laditelný infračervený laser,  je vhodná pro vzorky, které absorbují v oblasti 800-1900 cm-1, 2000-2600 cm-1, případně 2700-3600 cm-1 (závislé na použitém infračerveném laseru) - typicky polymerní materiály, biologické vzorky...
  • Nově lze přidat k mikroskopu fluorescenční modul usnadnující navigaci u biologických vzorků
  • Jedná se o mikroskop umožňující bodová a čárová  měření nebo skenování map s vysokým rozlišením – klasické mapy intenzity signálu při dané vlnové délce nebo tzv. hyperspektrální mapy, tzn. že v každém bodě mapy je změřeno kompletní spektrum. Takové mapy  lze pak dále analyzovat dle potřeb uživatele.

Velmi názorně je princip metody vysvětlen v rámci  webináře firmy Photothermal Spectroscopy Corp., který lze shlédnout zde. Během webináře jsou také prezentovány výsledky měření na různých typech vzorků a provedena ukázka reálného měření na mikroskopu mIRage.

Informační prospekt přístroje mIRage

Na stránkách výrobce najdete záznamy WEBINÁŘŮ, kde jsou názorně vysvětleny principy metody a ukázány možné aplikace. Pro přehrání záznamu je třeba zadat Váš email, na který Vám přijde odkaz pro sledování webináře. Dále si můžete stáhnout video se shrnutím základů techniky O-PTIR.

Pro zájemce o tuto novou metodu infračervené mikroskopie nabízíme ZDARMA změření jejich vzorků. V případě potřeby je k dispozici také měření vzorků na zakázku.    

Metoda O-PTIR se v poslední době začala používat i pro studium BIOLOGICKÝCH vzorků, protože se jedná bezkontaktní, nedestruktivní měřící techniku umožnující měření biologických vzorků s vysokým rozlišením bez nutnosti značení zkoumaných struktur (label free). Příkladem takového využití je následující článek:

Advanced science byl 7. 2. 2020 publikován článek Super‐Resolution Infrared Imaging of Polymorphic Amyloid Aggregates Directly in Neurons, kde je popsáno použití techniky O-PTIR (s mikroskopem mIRage) pro detekci agregátů amyloidu spojených s Alzheimerovou chorobou v neuronech. Agregáty jsou detekovány na subbuněčné úrovni v různých částech neuronu, což u aktuálně používaných metod není možné, technika O-PTIR navíc umožnila získání informací o odlišných strukturách agregátů. Článek je k dispozici na následujícím odkazu:

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/advs.201903004

Příklady aplikací infračerveného mikroskopu mIRage - další aplikace najdete na stránkách výrobce.

Polymerní materiály

Polymerní film z více vrstev: Spektra měřená v linii na každé vrstvě na přůřezu vzorkem v reflexním módu. 100 skenů/spektrum (140 sekund). Vložen je optický obraz průřezu polymerem z mIRage.

Polymerní film z více vrstev: Na dalším vzorku polymeru se sedmi vrstvami byly naměřeny hyperspektrální obrazy o velikosti 20 x 85 um (rychlost 1 s/spektrum, 1 um laterálně mezi spektry). Obrázky napravo ukazují intenzitní mapy pásů karbonylu, Amid II a CH stretching.

Biologické vzorky

Myší kost: A - Umístění hyperspektrálního obrazu na myší kosti. Dále hyperspektrální obrazy na 1047 cm-1 (B) a 1660 cm-1 (C) ukazjí distribuci minerálů (B) a proteinů (C). D - korespondující spektra z vnitřní části kosti ukazují vyšší absorbci fosfátů.

Farmaceutické aplikace

Směs PLGA/dexametasonu: Hyperspektrální obrazy a korespondující spektra na 1760 cm-1 (a - distribuce PLGA) a 1666 cm-1 (b - distribuce dexametasonu). C - obrázek směsi PLGA/dexametasonu z optického mikroskopu. Vybrána je 40x40um oblast, kde bylo provedeno hyperspektrální měření.


Produkty


© 2024, RMI, s.r.o. – všechna práva vyhrazena

Prohlášení o přístupnosti | Podmínky užití | Ochrana osobních údajů | Mapa stránek

Webové stránky vytvořila eBRÁNA s.r.o. | Vytvořeno na WebArchitect | SEO a internetový marketing

Nahoru ↑