STA HP High Pressure

STA HP High Pressure

Vysokotlaký TG (HP-TG) termický analyzátor nebo vysokotlaký TG-DSC analyzátor až do hodnot tlaku 50 bar resp. 150 bar.

Popis:

Termogravimetrie je metoda, při které je změna hmotnosti vzorku sledována v závislosti na čase nebo teplotě, přičemž je teplotní profil v daném prostředí naprogramován. Tato technika slouží k určení složení materiálu.

Simultánní TGA-DTA/DSC měří současně změny tepelného toku (DSC) a hmotnosti (TGA) materiálu v závislosti na teplotě nebo času v ochranné atmosféře. Simultánní měření obou vlastností materiálu zvyšuje nejen produktivitu, ale také zjednodušuje interpretaci výsledků. Získané informace umožňují rozlišit endotermické a exotermické jevy, které nejsou spojeny se změnou hmotnosti (např. tání a krystalizace) i ty, které se ztrátou hmotnosti souvisejí (např. degradace).

Vysokotlaké Linseis STA (simultánní termická analýza) přináší nepřekonatelnou účinnost. Tento systém lze použít k určení změn hmotnosti (TG) a tepelného zabarvení reakce (HDSC) v definované atmosféře a při vysokém tlaku ( 50 resp. 150 bar), v rozmezí teplot -170 °C až +1800 °C. Tento přístroj je zcela světově unikátním STA pro měření za tak extrémních podmínek.

Jedinečnými vlastnostmi zařízení jsou vysoká přesnost, vysoké rozlišení a dlouhodobá stabilita driftu. STA Platinum Series byla vyvinuta, aby splňovala náročné požadavky na měření při vysokých teplotách a pro vysokotlaké aplikace.

Hlavní použití vysokotlakého TGA-DSC:

 • Studium pyrolýzy
 • Zplyňování uhlí a biomasy
 • Testování getrových materiálů (O2, H2, atd.)
 • Studium oxidačních a redukčních vlastnosí kovů

Technická specifikace:

 Model

STA HP/1 HP-TGA DSC

STA  HP/2 HP-TGA DSC

Rozsah teplot*

Od PT do +1000 °C

Od -170 °C do +1400/1600/1800 °C

Rozsah plak 
Vakuum

až 150 bar
až 10-4 mbar

až 50 bar
až 10-4 mbar

TGA

 

 

Váha vzorku

2/15/100 g

2/15 g

Rozlišení

0.1/0.5/10 µg

0.1/0.5 µg

RMS šum/pozadí

< 1 µg

< 1 µg

TG-DSC

 

 

HDSC rozlišení

0.3, 0.4, 1 µW

0.3, 0.4, 1 µW

Typ senzoru HDSC

E, K, S, C E, K, S, C, B

TG-DTA

DTA citlivost

 nestavovena

 nestanovena

Speciální vlastnosti

Regulace tlaku
Regulace hmotnostních toků MFC

Regulace tlaku

Regulace hmotnostních toků MFC

Atmosféra

inert, oxid.**, red., vak.

inert, oxid.**, red., vak.

* různé pece ** nelze s grafitovou pecí

Programové vybavení:

Všechny  termo-analytické přístroje firmy LINSEIS jsou řízeny pomocí PC. Individuální programové moduly pracují pod operačními systémy Microsoft® . Plně 32 bitový software se skládá ze tří modulů: řízení teploty, načítání dat a vyhodnocení dat. Software umožňuje snadnou přípravu experimentu, jeho provedení a následné vyhodnocení termo-gravimetrického měření. Díky aplikačním specialistům byla firma LINSEIS schopna vyvinout rozsáhlý, ale snadno pochopitelný a uživatelsky přátelský obslužný software.

Obecné vlastnosti

 • Možnost vkládání a editace textu
 • Ochrana dat při výpadku proudu
 • Ochrana termočlánků při přerušení měření
 • Opakovaná měření s minimem vstupních parametrů
 • Vyhodnocení aktuálně probíhajícího měření
 • Porovnávání až 32 křivek měření
 • Ukládání a export výsledků vyhodnocení
 • Export a import dat v ASCII
 • Export dat do MS Excelu
 • Analýza dat z více metod (DSC, TGA, TMA, DIL, atd)
 • Funkce zvětšení - zoom
 • 1. a 2. derivace
 • Programovatelné řízení plynu
 • Balíček statistického vyhodnocení dat

TG - Vlastnosti

 • Hmotnostní změna v % a mg
 • Režim řízené ztráty hmotnosti
 • Vyhodnocení ztráty hmotnosti
 • Vyhodnocení zbytkové hmotnosti

HDSC - Vlastnosti

 • Teplota skelného přechodu
 • Odečítání křivek
 • Komplexní vyhodnocování píků na křivkách
 • Vícebodová kalibrace teploty vzorku
 • Vícebodová kalibrace změn enthalpie
 • Kalibrace Cp pro tok tepla
 • Měřící procedury řízené signálem

Aplikace:

 • Studium pyrolýzy
 • Zplyňování uhlí a biomasy
 • Sekvestrace CO2
 • Testování getrového materiálu (O2, H2, atd.)
 • Studium oxidačních a redukčních vlastností kovů
 • Analýza sorpce plynů
 • Stanovení hustoty
 • Ukládání plynů
 • Zeolity
 • Katalyzátory
 • In-situ analýza plynů (FTIR, Raman, ELIF)
 • Analýza kinetiky
 • Práce v agresivním prostředí - Magnetické suspenzní váhy
 • Adsorpční izotermy (analýza povrchu)
 • TPD, TPO, měření TPR (-196 °C až +1800 °C)

Zplyňování uhlí:

Příklad zplyňování vzorku uhlí v atmosféře CO2. Experimentální podmínky: 20 bar N2 při vytápění, 10 bar CO2 při zplyňování.

Zplyňování uhlí v atmosféře CO2 při tlaku 20 bar:

Tento příklad ukazuje typické měření zplyňování dřevěného uhlí v atmosféře oxidu uhličitého při tlaku 20 bar.

Srovnání výsledků rozkladu šťavelanu vápenatého za normálních podmínek a při vysokém tlaku:

Rozklad šťavelanu vápenatého při tlaku 20 bar (červená křivka) a při normálních podmínkách (modrá křivka). Lze pozorovat významnou tlakovou závislost rozkladu v 1. a 3. kroku. Rozkladné kroky 1 a 3 jsou při vyšším tlaku posunuty k vyšším teplotám ..

Příslušenství:

Výčet některého příslušenství, které je k dispozici

 • Různé dávkovače plynu: ruční, poloautomatické a MFC automaticky regulované
 • Parní kotel
 • Regulace tlaku
 • Široký výběr kelímků (zlato, stříbro, platina, hliník, Al2O3, grafit, wolfram, nerez ocel (vysoký tlak), atd.)
 • Různé rotační a turbo-molekulární vývěvy


Produkty


© 2020, RMI, s.r.o. – všechna práva vyhrazena

Prohlášení o přístupnosti | Podmínky užití | Ochrana osobních údajů | Mapa stránek

Webové stránky vytvořila eBRÁNA s.r.o. | Vytvořeno na WebArchitect | SEO a internetový marketing

Nahoru ↑