XplorIR

XplorIR

Přístroj XplorIR je unikátní a inovativní mobilní ruční FT-IR spektrometr s integrovanou plynovou celou, který při hmotnosti pouhé 2,5 kg umožňuje rychlou detekci a identifikaci více jak 5 600 par a plynů přímo v terénu a současně také kvantitativní analýzu více jak 350 par a plynů s rozšířením na více jak 1000 látek do konce roku 2024. Tato analýza je možná i ve směsích až do 6 komponent. Přístroj je unikátní jak v oblasti použitého hardware tak i nově vyvinutými algoritmy pro zcela automatickou analýzu a kontinuální monitorování v terénu, včetně možnosti použití v hot zóně (prostředí kontaminovaném toxickými látkami). Poprvé v historií tak zasahující jednotky (hasiči, civilní ochrana, police, chemický průmysl) dostávají k dispozici prostředek, který je „v ručním formátu“ schopen detekovat s vysokou spolehlivostí takto široké spektrum plynných látek, a to bez nutnosti speciálních znalostí ze strany obsluhy.

Hardware využívá plnohodnotný a FT-IR spektrometr se spektrálním rozlišením 4 cm-1, který pokrývá rozsah od 650 do 4000 cm-1. Spektrometr je konstruován pro použití v terénu za náročných podmínek (vibrace, teplotní změny). Je spojen s unikátní plynovou celou, která při vnitřním objemu pouze 38 ml dosahuje efektivní optické dráhy více jak 1,8 m. Díky tomu se dosahuje dobré citlivosti a současně se cela také velmi rychle proplachuje. Přístroj je tak schopen rychle reagovat na změny koncentrace látek v prostředí (je vhodný i na vyhledávání zdrojů úniků atd.). Součástí přístroje je pumpa, která zajišťuje automatické dávkování plynné fáze do cely. Přístroj je možné také dekontaminovat, je optimalizován pro použití v osobních ochranných prostředcích a na jednu baterii vydrží pracovat minimálně 6 hodin.

XplorIR je osazen velmi výkonným výpočetním systémem, který umožňuje s dostatečnou rychlostí provádět náročné chemometrické analýzy infračervených absorpčních spekter plynů a par. Rychlost výpočetních systémů byla v minulosti jedním z limitujících faktorů pro použití pokročilých algoritmů pro kontinuální automatickou analýzu. FT-IR spektra plynných látek se často vyznačují komplikovanou strukturou (rotačně-vibrační spektra s velkým počtem píků). To klade větší nároky na vlastní analýzu, ale současně také umožňuje snadnější analýzu vícesložkových systémů než při analýze FT-IR spekter pevných a kapalných vzorků. Značným problémem v oblasti FT-IR analýzy plynů je intenzivní spektrum vody a oxidu uhličitého, které je ve spektru vždy přítomno a musí se korigovat. Statická korekce je dlouhodobě využívanou metodou, zpravidla ale způsobuje zhoršení detekčních limitů pro látky, jejichž spektrum se překrývá se spektrem H2O nebo CO2. Ještě větší problém nastává, pokud je potřeba kontinuálně monitorovat prostředí, ve kterém se přístroj současně pohybuje. V tomto případě se může velmi rychle měnit koncentrace CO2 i vlhkost vzduchu. Tento problém byl jednou z příčin malého rozšíření používání FT-IR spektrometrů (velkých přenosných zařízení) v průběhu řešení havárií. I v této oblasti přináší přístroj XplorIR zásadní průlom, využívá nově vyvinuté algoritmy pro dynamickou korekci pozadí. Ta je schopna kontinuálně a zcela automaticky kompenzovat vlivy CO2 a H2O v širokém rozsahu koncentrací (až do 90% vlhkosti vzduchu) při současném zlepšení detekčních limitů oproti statické metodě kompenzace pozadí. Dobře to ilustruje následující obrázek. Na levé straně je ukázka spektra po použití statické korekce (modře) a žlutě je vyznačeno spektrum 30ppm SO2. Na pravé straně je stejná situace při použití nově vyvinutých algoritmů adaptivní korekce, která výrazně zlepšuje schopnosti detekce nízkých koncentrací a je současně schopna dynamicky reagovat na změny koncentrace H2O a CO2.

Další unikátní vlastností jsou algoritmy pro zcela automatickou multikomponentní analýzu. Software automaticky analyzuje směsi až do šesti složek a ke každé nalezené látce je samostatně zobrazena spolehlivost identifikace (vyjádřená počtem hvězdiček, pět hvězdiček představuje hit scóre vyšší jak 0.95). Tato analýza se provádí kontinuálně a vždy se používají všechny látky v knihovně (tedy současně se identifikuje z více jak 5 600 látek).

Poslední unikátní funkcí je implementace automatické kvantitativní analýzy, kdy k nalezeným látkám je současně okamžitě zobrazována i koncentrace látky v ppm a vždy je navíc zobrazen i údaj o koncentraci CO2 ve vzduchu. Tato informace se obnovuje každé 4 s, přístroj je tak schopen dynamicky zobrazovat změny a je vhodný i na rychlé vyhledávání míst úniků, sledování odvětrávání v zasažené oblasti nebo monitorování situace v pracovním prostředí s diskontinuálním operacemi.

Všechny tyto funkce jsou integrovány do jednoduchého a vizuálně dobře čitelného uživatelského rozhraní. Přestože na pozadí probíhají náročné matematické operace, pro vlastního uživatele je analýza velmi jednoduchá a ovládání je snadné. Přístroj tak snadno mohou používat zasahující jednotky i při použití těžkých osobních ochranných prostředků. Součástí řešení je i komunikace (přístroj má vlastní GPS, WiFi i Bluetooth) a výsledky je možné odesílat ihned z hot zóny do cloudového řešení, kde je možné s nimi okamžitě dále pracovat v aplikaci TeamLeader, která je dostupná pro Android, iOS i Windows.

Podobný přístroj na současném světovém trhu doposud nebyl k dispozici. Prozatím se jednalo o velké a těžké přístroje (typický 8 až 12 kg).  Počet látek, které bylo možné současně identifikovat byl značně omezen. Příprava na použití vyžadovala 20 a více minut (XplorIR je přípraven během 1 minuty) a k obsluze byl potřeba dobře zaškolený odborník se zkušenostmi v oblasti vyhodnocení získaných dat. XplorIR demokratizuje tuto technologií a otevírá široké možnosti nasazení v praxi kdy operátor nemusí být odborník na tuto problematiku.


Produkty


© 2024, RMI, s.r.o. – všechna práva vyhrazena

Prohlášení o přístupnosti | Podmínky užití | Ochrana osobních údajů | Mapa stránek

Webové stránky vytvořila eBRÁNA s.r.o. | Vytvořeno na WebArchitect | SEO a internetový marketing

Nahoru ↑