Pendar X10

Pendar X10

Revoluční Ramanův spektrometr Pendar X10 pro bezkontaktní analýzu nebezpečných látek od firmy Pendar z USA je nyní nabízen jako vylepšená druhá generace. Jedná se o výsledek mnohaletého vývoje, za kterým stála velká část původního vývojového týmu, která před mnoha lety zkonstruovala první komerčně úspěšný ruční Ramanův spektrometr pro detekci nebezpečných látek – přístroj Ahura FirstDefender. Ten se stal vzorem pro všechny současné spektrometry a řada řešení, se kterými tehdy tito autoři přišli (a které byly patentovány), doposud nebyla překonána. Spektrometry „Ahura“ znamenaly v době svého uvedení na trh technologický průlom, stejně tak nyní také spektrometry Pendar X10 přichází s novými průlomovými technologiemi, které umožnují měření i takových vzorků, které doposud nebylo možné měřit s Ramanovými spektrometry (vysoce fluoreskující vzorky, černé vzorky, termicky nestabilní vzorky).

Video představující Pendar X10

Druhá generace přístroje Pendar X10 přináší skokové technologické vylepšení a řešení zásadních problémů všech stávajících Ramanových spektrometrů. Druhá generace spektrometru je menší, lehčí (1,5 kg), rychlejší (typická doba analýzy v jednotkách sekund) a se schopností měřit až ze vzdálenosti 200 centimetrů. Používá unikátní hardware technologii pro potlačení vlivu fluorescence, eliminuje riziko zapálení/inicializace energeticky nestabilních materiálů a umožňuje spolupráci s celou řadou EOD a CBRN robotů. Spektrometr také používá zcela novou generaci chemometrických algoritmů, které dále zlepšují spolehlivost identifikace, a to zejména u komplikovaných směsí. Další informace o vylepšeních, která přináší druhá generace přístroje Pendar X10 najdete níže.

Spektrometr Pendar X10 nabízí:

  • Bezkontaktní analýzu s možností měřit až ze vzdálenosti do 200 cm (od druhé generace) od vzorku, možnost měření i malých vzorků nebo například kontrolovat obsahu sudů a transportních kontejnerů přes plnící otvory.
  • Možnost měřit i přes několik obalů, měřit například vzorek umístěný v digestoři přes plastové okno, možnost měřit přes tlusté láhve. Platí zásada, pokud je možné vidět vzorek uvnitř nádoby/kontejneru, pak je možné jej měřit. Použitá technologie eliminuje případné riziko poškození obalu u vysoce toxických vzorků (nemůže dojít k vypálení dírky do obalu).
  • Vysoká rychlost měření u běžných vzorků. Typická doba analýzy dusičnanu amonného umístěného v dvojím obalu (v plastovém sáčku a polyethylenovém přepravním kontejneru) se pohybuje mezi 5 až 10 s (v závislosti na úrovni okolního světla v místě měření).
  • Schopnost měřit i vysocefluoreskující vzorky. Výkonnost použité technologie v tomto směru významně přesahuje i schopnosti všech Ramanových spektrometrů s laserem 1064 nm a to bez negativních vlivů spojených s použitím budícího laseru o vlnové délce 1064 nm (snížení citlivosti, vyšší šum ve spektrech, tepelná destrukce vzorků). Spektrometr je schopen měřit i některé extrémní vzorky drog nebo speciálně značených plastických trhavin, kde doposud všechny dostupné Ramanovy spektrometry selhávaly. Při testování tablet extáze byl spektrometr Pendar X10 schopen identifikovat MDMA ve všech tabletách a to ve velmi krátkém čase ( typicky od 5 s do 30 s u extrémních vzorků ).
  • Schopnost bezpečně měřit i termicky nestabilní vzorky, které není možné měřit běžnými Ramanovými spektrometry (černý střelný prach, fulminát rtuťnatý nebo fulminát stříbrný). Na odkazu níže se můžete podívat na ukázku identifikace fulminátu rtuťnatého.
    https://vimeo.com/511420029/5b969a475b
  • Schopnost analyzovat nehomogenní vzorky a spektrálně problematické vzorky (např. drogy v pouliční kvalitě). Spektrometr používá nejmodernější chemometrické algoritmy ve spojení s vyšším spektrálním rozlišením. Kvalita spektrálních dat je na úrovni kvalitních laboratorních systémů. Pendar X10 tak vykazuje zlepšené schopnosti plně automatické analýzy i u komplikovaných vzorků. Spektrometr umožňuje také rastrování povrchu vzorku, dochází tak k potlačení vlivu nehomogenity vzorku. Tento problém je typický pro některé vzorky drog ve formě tablet, které vykazují vysokou nehomogenitu rozložení koncentrace aktivní látky v objemu tablety. Standardní Ramanovy spektrometry poskytují u těchto vzorků nekonzistentní výsledky opakovaných měření (velikost spotu se pohybuje v řádu stovek mikronů a projevuje se tak vliv nehomogenity vzorku).
  • Bezpečné měření i bez ochranných brýlí, použitý laser spadá do třídy 3R!
  • Možnost spolupráce s robotickými prostředky (EOD a CBRN roboty) Pendar X10 je ideálním řešením pro spolupráci s robotickými prostředky. Standardní systém umožňuje analyzovat vzorky až ze vzdálenosti 2 m. Přístroj může být vybaven vlastní kamerou, která přesně zobrazuje měřené místo, včetně vizualizace zafokusování laseru na povrch vzorku. Spektrometr může komunikovat přímo s robotem (využívat komunikační kanál vlastní robotu) nebo může být vybaven vlastním modulem bezdrátové komunikace se samostatným řídícím tabletem operátora spektrometru. Tímto způsobem je možné zajistit propojení i se staršími typy robotů.

Stand OFF Ramanova spektrometrie (spektrometrie pro vzdálenou detekci) představuje technologickou výzvu, zejména pokud má být použitelná pro měření za běžných světelných podmínek. Musí se využívat vysoce efektivní sběrná optika v kombinaci s novou generací „super“ detektorů a výkonné elektroniky. Je nutné si uvědomit, že musíme měřit velmi malé signály Ramanova záření superponovaného na řádově vyšším spektrálním pozadí. To vše nyní zvládá spektrometr Pendar X10, a to při váze pod 1,5 kg včetně baterie. Přístroj byl poprvé představen mimo USA na výstavě LaborExpo 2019 (získal zde ocenění pro Top Produkt), dostal také ocenění R&D100, a získal ve velmi silné konkurenci i nejprestižnějších cenu v oboru fotoniky, cenu Prism Photonics Award 2020 v oboru bezpečnostní technologie.

Další informace najdete v informačním prospektu níže a na stránkách výrobce, včetně videí, které ukazují Pendar X10 v akci:
https://www.pendar.com/products/pendar-x10-handheld-raman/

Přístroj Pendar X10 je k dispozici ve firmě RMI. Pokud máte zájem o předvedení, kontaktujte nás prosím.


Produkty


© 2024, RMI, s.r.o. – všechna práva vyhrazena

Prohlášení o přístupnosti | Podmínky užití | Ochrana osobních údajů | Mapa stránek

Webové stránky vytvořila eBRÁNA s.r.o. | Vytvořeno na WebArchitect | SEO a internetový marketing

Nahoru ↑