DIL L78 / RITA

DIL L78 / RITA

Kalicí a deformační vysokorychlostní dilatometr

Vlastnosti:

 • Vysokorychlostní kalící a deformační dilatometr (L78 RITA)
 • Pracuje v souladu s normou ASTM A 1033 -04
 • Indukční pec nebo pec s infra ohřevem 
 • Měření roztažnosti s  LVDT (konvenční) nebo laser (nejvyšší rozlišení)
 • Rychlost ohřevu/chlazení 2500 K/s (standardní konfigurace)
 • Řízený režim ohřevu a chlazení
 • Teploty od -150 °C do +1600 °C (různé pece)
 • Maximální vakuum 10-5 mbar
 • Ohřev vzorku při chladné ochranné trubici
 • Ultra rychlé načítání dat až 1000 měření/s
 • Software pro vytváření CHT, TTT a CCT diagramů
 • Horizontální nebo vertikální uspořádání

Kalicíí / deformační dilatometer L78 RITA je vhodný zejména pro stanovení TTT, CHT a CCT diagramů. Speciální indukční pec umožňuje rychlosti ohřevu a chlazení 2500 K/s i vyšší. Systém je v souladu s ASTM A1033.

Princip je založen na faktu, že v průběhu ohřevu / ochlazování ocelí dochází k rozměrovým změnám v důsledku fázové transformace. Citlivý vysokorychlostní kalicí dilatometr tyto změny rozměrů zaznamená jako funkce času i teploty v definovaných teplotních cyklech. Výsledná data se převedou na diskrétní hodnoty pnutí v materiálu pro konkrétní časy a teploty v průběhu tepelného cyklu. Strain/pnutí jako funkce času a teploty nebo obou lze použít ke stanovení počátku a konce jedné nebo více fázových přeměn.

Hlavní výhody kalícího dilatometru L78 RITA:

 • Možnost měření pod vakuem, v inertu, oxidační, redukční atmosféře až do +1600 °C. (Bez odporové ohřívací pece).
 • Měření od -150 °C do +1000 °C a od PT do +1600 °C v jednom kroku (k pokrytí teplotního rozsahu není nutno měnit pece)
 • Velmi rychlý ohřev a chlazení až 2500 K/s
 • Lze měřit roztažnost všech typů vzorků (susceptor)
 • Možnost měřit roztažnost buď s použitím LVDT nebo laserovým principem
 • Tento speciální kalící dilatometr lze použít pro stanovení kontinuálních diagramů ohřevu nebo chlazení CHT, CCT a isoterm TTT.

Všechny kritické parametry jako teplota a rychlost změny teploty, regulace toku plynů a bezpečnostní aspekty měření jsou pod kontrolou software. Profesionální 32-bitový software Linseis TA-WIN funguje pouze pod operačním systémem Microsoft ©. Všechny rutinní (tvorba CHT / SCS / TTT diagramů) a náročné aplikace jsou pod kontrolou unikátního balíčku programového vybavení, který je dodáván s přístrojem. Lze exportovat data v ASCII formátu, stejně jako je možný grafický výstup výsledků.

Během ohřevu lze uskutečnit fázovou krystalografickou transformaci oceli z feritu, perlitu, bainitu, martenzitu nebo kombinace těchto složek na austenit. Během chlazení pak může nastat krystalografická transformace z austenitu na ferit, perlit, bainit nebo martenzit nebo jejich kombinace. Kalicí dilatometr Linseis L78 je speciálně navržen tak, aby změřil takto náročné a extrémě rychlé změny roztažnosti. Vysokorychlostní sběr dat, řídící jednotka jedinečné regulace atmosféry při kalení a přesné měření teploty jsou jen některé z vynikajících vlastností tohoto zařízení.

Technická specifikace kalícího dilatometru L78 RITA 

Model                                    L78 RITA/Q kalicí         L78 RITA/D deformační

Pec:                                       indukční                        indukční

Teplotní rozsah:                       -150 °C až +1600 °C      -150 °C až +1600 °C

                                              od PT do +1000 °C        od PT do +1000 °C

                                              od PT do +1600 °C        od PT do +1600 °C

Držáky vzorků:                        křemenné sklo, Al2O3      křemenné sklo, Al2O3

Geometrie vzorku:                   pevné/hallow                  pevné

Průměr:                                  cca 4 mm                      cca 5 mm

Délka:                                    cca 10 mm                    cca 10 mm

Rychlost ohřevu/chlazení:     2500 K/s                      až 400 K/s

Frekvence načítání dat:            max. 1000 /s                 max. 1000 /s

Deformační síla:                     -                                  až 25 kN

Rozsah deformace:                -                                  0.01 - 125 mm/s

Doba mezi kroky:                    -                                  60 ms

Atmosféra:                                       edukční, oxidační, inertní, vakuum

Napájení přístroje:                             230 V, 16 A, 50 - 60 Hz

Na přání                                           kryogenní chlazení (do -150 °C) 

Programové vybavení:

Všechny termoanalytické přístroje Linseis jsou řízeny pomocí PC. Jednotlivé programové moduly běží výhradně pod operačním systémem Microsoft ® Windows ®. Kompletní program se skládá ze 3 modulů: regulace teploty, získávání/sběr dat a vyhodnocení dat. 32-bitový software obsahuje všechny základní funkce pro přípravu, provedení a vyhodnocení dilatometrických měření. Díky odborníkům a aplikačním technikům byl Linseis schopen vyvinout komplexní, snadno pochopitelný a uživatelsky přívětivý aplikační software.

Obecné vlastnosti:

 • Editaci textu
 • Ochrana dat v případě výpadku napájení
 • Ochrana termočlánku při přerušení měření
 • Opakování měření s minimálním zadáváním parametrů
 • Vyhodnocení měření proudu
 • Srovnání až 32 křivek
 • Ukládání a export dat
 • Export a import dat v ASCII
 • Export dat do MS Excel
 • Možnost analýzy několika metodami (DSC TG, TMA, DIL, atd.)
 • Zoom funkce
 • 1. a 2. derivace
 • Programovatelné ovládání toku plynu
 • Balíček statistického vyhodnocení
 • Libovolné škálování

DIL-vlastnosti:

 • Zobrazení křivek relativního/absolutního smrštění nebo expanze
 • Zobrazení a výpočet roztažnosti
 • Vyhodnocení procesu sintrování
 • Poloautomatické funkce pro vyhodnocování
 • Několik funkcí pro korekci systému
 • Speciální balíček programového vybavení pro stanovení CCT / CHT / TTT diagramů

Příslušenství:

 • Různá vakuovací zařízení včetně turbomolekulární pumpy
 • Svářecí zařízení termočlánků
 • Nízkoteplotní nástavec
 • Nízkoteplotní jednotka do -150 °C
 • Výběr z manuálních, poloautomatických a automatických regulátorů průtoku plynů (MFC)
 • Chlazení kapalným dusíkem LN2

 Aplikace:

Materály

Kovy /slitiny, oceli

Odvětví

Automobilový, letecký průmysl, výzkumná, vědecká a akademická pracoviště, metalurgický průmysl

Austenitifikace:

Během ohřevu oceli dochází k fázové krystalografické transformaci z feritu, perlitu, bainitu, martenzitu nebo kombinace těchto složek na austenit.

Hystereze:

Během chlazení oceli nastává krystalografická transformace z austenitu na ferit perlit, bainitu nebo martenzitu nebo jejich kombinace.

Strain/pnutí:

Typický diagram transformačního pnutí při změně teploty a času.

TTT-Diagram:

Měření diagramů TTT - čas-teplota-transformace (také známé jako izotermické transformační diagramy) - v závislosti na teplotě a na čase. Jsou generovány z měření procentické transformace vs čas a jde o velmi užitečnou informaci pro pochopení transformace slitin oceli, které jsou izotermicky ochlazovány.


Produkty


© 2020, RMI, s.r.o. – všechna práva vyhrazena

Prohlášení o přístupnosti | Podmínky užití | Ochrana osobních údajů | Mapa stránek

Webové stránky vytvořila eBRÁNA s.r.o. | Vytvořeno na WebArchitect | SEO a internetový marketing

Nahoru ↑