Infračervená mikroskopie se submikronovým rozlišením - technika O-PTIR

Od roku 2018 zastupujeme firmu Phototermal Spectroscopy Corp, která nabízí unikátní  infračervené mikroskopy s vysokým laterálním rozlišením založené na nové technice -  optické fototermální infračervené spektroskopii (O-PTIR). Infračervená spektroskopie, podobně jako Ramanova spektroskopie, poskytuje informace o chemickém složení vzorku. Její nevýhodou je ale nízké laterální rozlišením vzhledem k použití infračerveného zdroje záření. Nejlepší infračervené mikrospektrometry dosahují dnes reálné laterální rozlišení  přibližně 5 mikrometrů závislé na vlnové délce. Pomocí patentované O-PTIR metody lze řádově vylepšit  až na úroveň 0,5 mikrometru, které je navíc spektrálně nezávislé.


Tato technika nepoužívá jako zdroj širokospektrální infračervený zdroj, ale ladiltelný infačervený laser. Pokud vlnová délka IR laseru odpovídá některému z absorbčních pásů zkoumaného materiálu, dojde k absorbci energie laseru v materiálu a následné rychlé termální expanzi. Tento fototermální efekt je detekován pomocí laseru ve viditené oblasti spektra (typicky 532 nm, případně 785 nm), fokusovaného do stejného místa jako IČ laser. Protože je odezva materiálu detekována pomocí laseru ve viditelné oblasti, lze u takového mapování dosáhnout řádově lepšího laterálního rozlišení -  výsledkem jsou mapy infačervených spekter s laterálním rozlišením 0.5 mikrometru. Navíc lze laser ve viditelné oblasti použít pro měření Ramanova spekter simultánně a z stejného bodu jako v případě infračervené spektroskopie. Pincip je schématicky popsán na  přiloženém videu.

Vysvětlení principu optické fototermální infračervené spektroskopie (O-PTIR)

Unikátní vlastnosti infračerveného mikroskopu mIRage:

  • IR spektroskopie a mapování s vysokým laterálním rozlišením 0,5 mikrometru (500 nm), které je nezávislé na vlnové délce IR záření
  • Vysoká citlivost metody - lze měřit spektra i u tenkých vrstev s tloušťkovu v řádu desítek nanometrů
  • Možnost simultánního měření Ramanových spekter - z jednoho bodu, simultánně a se stejným rozlišením uživatel získává komplementární spektroskopická data. Jedná se tak o uníkátní mikroskop umožňující získat nová, jedinečná spektroskopická data. Díky tomu velmi rychle ročte počet odborných publikacích založených právě na tomto mikroskopu
  • Minimální příprava vzorků - není nutné připravovat tenké řezy zkoumaných materiálů 
  • Jedná se o bezkontaktní metodu - měří se v reflexním módu, ale kvalita spekter srovnatelná  s FTIR transmisními spektry (komerční databáze atd.), lze tak jednoduše  provádět identifikaci materiálů atd.
  • Nepoužívá se kontaktní ATR nástavec - žádné disperzní artefakty 
  • Metoda využívá pro měření laditelný infračervený laser,  je vhodná pro vzorky, které absorbují v oblasti 800-1900 cm-1, případně 2700-3600 cm-1 (závislé na použitém infračerveném laseru) - typicky polymerní materiály, biologické vzorky...
  • Nově lze přidat k mirkospu fluorescenční modul usnadnující navigaci u biologických vzorků
  • Jedná se o mikroskop umožňující bodová a čárová  měření nebo skenování map s vysokým rozlišením – klasické mapy intenzity signálu při dané vlnové délce nebo tzv. hyperspektrální mapy, tzn. že v každém bodě mapy je změřeno kompletní spektrum. Takové mapy  lze pak dále analyzovat dle potřeb uživatele.

Velmi názorně je princip metody vysvětlen v rámci  webináře firmy Photothermal Spectroscopy Corp., který lze shlédnout zde. Během webináře jsou také prezentovány výsledky měření na různých typech vzorků a provedena ukázka reálného měření na mikroskopu mIRage.

Informační prospekt přístroje mIRage

Na stránkách výrobce najdete záznamy WEBINÁŘŮ, kde jsou názorně vysvětleny principy metody a ukázány možné aplikace. Pro přehrání záznamu je třeba zadat Váš email, na který Vám přijde odkaz pro sledování webináře. Dále si můžete stáhnout video se shrnutím základů techniky O-PTIR.

Pro zájemce o tuto novou metodu infračervené mikroskopie nabízíme ZDARMA změření jejich vzorků. V případě potřeby je k dispozici také měření vzorků na zakázku.    

Metoda O-PTIR se v poslední době začala používat i pro studium BIOLOGICKÝCH vzorků, protože se jedná bezkontaktní, nedestruktivní měřící techniku umožnující měření biologických vzorků s vysokým rozlišením bez nutnosti značení zkoumaných struktur (label free). Příkladem takového využití je následující článek:

Advanced science byl 7. 2. 2020 publikován článek Super‐Resolution Infrared Imaging of Polymorphic Amyloid Aggregates Directly in Neurons, kde je popsáno použití techniky O-PTIR (s mikroskopem mIRage) pro detekci agregátů amyloidu spojených s Alzheimerovou chorobou v neuronech. Agregáty jsou detekovány na subbuněčné úrovni v různých částech neuronu, což u aktuálně používaných metod není možné, technika O-PTIR navíc umožnila získání informací o odlišných strukturách agregátů. Článek je k dispozici na následujícím odkazu:

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/advs.201903004

Příklady aplikací infračerveného mikroskopu mIRage - další aplikace najdete na stránkách výrobce.

Polymerní materiály

Polymerní film z více vrstev: Spektra měřená v linii na každé vrstvě na přůřezu vzorkem v reflexním módu. 100 skenů/spektrum (140 sekund). Vložen je optický obraz průřezu polymerem z mIRage.

Polymerní film z více vrstev: Na dalším vzorku polymeru se sedmi vrstvami byly naměřeny hyperspektrální obrazy o velikosti 20 x 85 um (rychlost 1 s/spektrum, 1 um laterálně mezi spektry). Obrázky napravo ukazují intenzitní mapy pásů karbonylu, Amid II a CH stretching.

Biologické vzorky

Myší kost: A - Umístění hyperspektrálního obrazu na myší kosti. Dále hyperspektrální obrazy na 1047 cm-1 (B) a 1660 cm-1 (C) ukazjí distribuci minerálů (B) a proteinů (C). D - korespondující spektra z vnitřní části kosti ukazují vyšší absorbci fosfátů.

Farmaceutické aplikace

Směs PLGA/dexametasonu: Hyperspektrální obrazy a korespondující spektra na 1760 cm-1 (a - distribuce PLGA) a 1666 cm-1 (b - distribuce dexametasonu). C - obrázek směsi PLGA/dexametasonu z optického mikroskopu. Vybrána je 40x40um oblast, kde bylo provedeno hyperspektrální měření.


Produkty


© 2022, RMI, s.r.o. – všechna práva vyhrazena

Prohlášení o přístupnosti | Podmínky užití | Ochrana osobních údajů | Mapa stránek

Webové stránky vytvořila eBRÁNA s.r.o. | Vytvořeno na WebArchitect | SEO a internetový marketing

Nahoru ↑