ATLAS - mikroXRF spektrometr

ATLAS - mikroXRF spektrometr

ATLAS je série jedinečných hyperspektrálních zobrazovacích spektrometrů využívající techniku microXRF pro měření a mapování prvků od sodíku (Na) po uran (U).

Vlastnosti microXRF spektrometru ATLAS:

 • Prostorové rozlišení až 5 um -  kombinace malého spotu rentgenového záření (rentgenka s polykapilární optikou) v kombinaci s geometrickým uspořádaním - rentgenka kolmo k povrchu vzorku


Srovnání geometrie měření - vlevo IXRF, vpravo konkureční přístroje

 • Analýza vzorku desítky mikrometrů do hloubky vzorku
 • Největší detektor rentgenového záření umožňuje velmi rychlé rychlé měření - lze kombinovat až 4 SSD detektory (detekční plocha až 600 mm)
 • Rychlé skenování pomocí rychlého motorizovaného stolku
 • Velká vzorková komora pro různé druhy vzorků (pevné, kapalné nebo práškové vzorky)
 • Evakuace vzorkové komory do 1 minuty
 • Díky dlouholetým zkušenostem nabítí výrobce pokročilý, uživatelsky přívětivý software Iridium Ultra - jednoduchá navigace v v softwaru, pokročilé moduly jsou součásti ceny, není nutné je dokupovat - tvorba reportů, micro XRF fázová analýza, analýza částic, morfologie a ASTM testovací metody

 • Vysoká míra automatizace měření - velká průchodnost vzorků, ideální pro rutinní kontroly kvality (QC) výrobků

Videa níže představují přístroj a motorizovanou stage.

Další informace, včetně dalších videí, najdete na stránkách výrobce, případně v informačním prospektu níže.

Příklady aplikací

Periodická tabulka

 • Kvantitativní stanovení prvků od sodíku (Na) po Uran (U)
 • Ve všech typech vzorků: pevné látky, prášky, částice a tenké vzorky
 • Od nízkých PPM po 100 % (hmotnostních)
 • Hyperspektrální mikroskopické zobrazování, kde je v každém pixelu zaznamenáno kompletní spektrum
 • Mapování, čárové skeny, vicebodová a jednobodová kvantitativní analýza

Forenzní analýza skla


 • Plně v souladu s ASTM E-2926-13
 • Volitelná možnost automatizace pro analýzu forenzní analýzu skla
 • Funke softwaru
  • Snadný "Wizard" přístup ke standardním kalibracím
  • Automatický výpočet obtížných poměrů a požadovaných statistik
  • Automaticky vytváří soubor Excel dle požadované struktury protokolu pro soudní případy.

Life science

 • Hyperspektrální XRF mikroskopie
 • Mezi možná použití patří anatomie, botanika a další.
 • 100% nedestruktivní
 • Narozdíl od SEM není třeba povlak nebo příprava vzorku
 • Techniku je možné použít také na nevodivé vzorky
 • Automaticky provede kvantitativní analýzu pro každý pixel

Forenzní analýza úlomků barvy

 • Velmi výkonný forenzní nástroj schopný analýzy z jednoho nebo více bodů
 • Hyperspektrální XRF mikroskopické kvantitativní zobrazování prvků
  • Pro identifikaci rozložení prvků ve vzorku
  • Analýza úlomků barvy a vrstev barvy je běžná forenzní aplikace
 • Rozlišení i velmi podobných vzorků podle různých složek barvy

Inspekce plošných spojů

 • Rychlé rentgenové mapování elektroniky pro inspekci
 • Kompletní rentgenové spektrum každého pixelu na mapě
 • Měření tenkých zlatých a paladiových povlaků na PCB
 • Měření tloušťky povlaků Cu, Ni atd.
 • Měření složení pájky
 • V souladu s RoHS / WEEE

Zobrazování olověných rámečků

 • Měření na velmi malých plochých komponentách a strukturách jako jsou vodivé cesty, kontakty nebo olověné rámečky
 • Měření typických vícesložkových povlakových systémů např. AuAg/Pd/Ni/CuFe nebo Au/Pd/Ni/CuFe v rozsahu nanometrů.
 • Stanovení obsahu fosforu v NiP povlacích
 • Měření funkčních povlaků v elektronickém a polovodičovém průmyslu
 • Stanovení komplexních více povlakových systémů

Metrologie waferů

 • Měření Sn/Ag prohlubní/sloupců
 • Lehké prvky
 • Složení sloupců kovových vrstev jako je CIGS
 • Cu CMP ovládání na BEOL
 • Více-sloupcové struktury
 • Naprašovací terče
 • Povlaky pro tepelnou izolaci
 • Kontrola tloušťky a složení

Léčiva

 • Stopové XRF-spektrometrické mapování na 5 mikronech
 • Stopová analýza kovových nečistot a inkluzí
 • Nedestruktivní prvková analýza
 • Quality control / quality assurance
 • Analýza částic
 • Analýza distribuce a/nebo fází

Půdy a vrtná jádra

 • Rychlé fázové mapy pomocí Principal Components Analysis (PCA)
 • Během minut automatické rychlé mapování vzorků pro hledání stopových množství nebezpečných prvků
 • Žádná příprava vzorků
 • Analýza v atmosféře, pod heliem nebo ve vakuu
 • Identifikace minerálů
 • Fázová rozhraní

Kovy a slitiny

 • Pokročilé kontinuálně odlévané vysokopevnostní nízkolegované oceli často podléhají prvkové separaci podél středové linie sochoru nebo desky během odlévání a chlazení
 • Pomocí mapování, microbodové energiově disperzní rentgenové fluorescenční (microEDXRF) spektroskopie, je možné rychle skenovat oblasti středové linie a kvantitativně monitorovat prvkovou nehomogennost
 • Zatímco mnoho klíčových prvkůch v kontinuálně odlévaných vysokopevnostních ocelích kosegreguje, obzvláště zajímavý je mangan (Mn), který je primární vytvrzovací složkou a je možné jej snadno měřit na vzduchu.
 • Mezi další segregující prvky patři: Cr, Ni, Mo, S, P, Al a Si

Geologie

 • microEDXRF z malého spotu rozšiřuje geologovy možnosti. Micro-XRF se ideálně hodi pro analýzu anorganických vzorků a nabízí výbornou citlivost pro analýzu stopových prvků a fází.
 • Bodová analýza umožňuje rychlou identifikaci minerálních fází, dokonce i při analýze jednotlivých zrn rozdrceného kamene nebo mikroskopických rysů v řezu
 • XRF hyperspektrální zobrazování nabízí detailní obrazy prvků, které zvýrazňují distribuci minerálních fází a ilustrují obecnou strukturu kamene
  • geologické tenké řezy
  • identifikace minerálů
  • fázová rozhraní
  • vulkanický materiál
  • jádra sedimentů
  • důlní průzkum
  • drahokamy
  • meteority
  • těžební zkušení jádra

Cement a agregáty

 • Prvkové mapování betonu a cementů pomocí této metody nabízí analytikovi příležitost vizuálně a chemicky prozkoumat fyzický vzorek
 • XRF je zavedená technika pro kontrolu kvality a shody výsledného cementového produktu
 • Fázové mapování betonových jader nabízí kvantitativní data o distribuci agregátů

RoHS / WEEE

 • S mapováním pomocí stolku (stage) je možné rychle mapovat velké vzorky za účelem identifikace zakázaných materiálů
 • Není nezbytné dopředu vědět jaké prvky jsou přítomny před měřením mapy
 • Prvky mohou být přidávány když spektrum roste a píky začínají být evidentní
 • ATLAS X nabízí největší vzorkovou komoru v oboru

Archeometrie

 • Citlivé a cenné archeologické objekty mohou být pomocí Micro-XRF spektrometru snadno a spolehlivě analyzovány 
 • microEDXRF (µXRF) technika nabízí rychlou nedestruktivní analýzu objektů, zejména na malých vzorkových oblastech
 • ATLAS X nabízí největší vakuovou komoru v oboru a umožňuje tak analýzu prvků s nízkým Z na velkých objektech

CIGS solární panely

 • Analýza tenkých filmů fotovoltaických článků je běžně prováděna pomocí micro-XRF.
 • S přístrojem ATLAS je možné skenovat struktury pod vakuem pro vynikající výsledky
 • Pro in-line kontrolu během produkčního procesu stejně jako pro finální testování
 • Takto stanovená tloušťka vrstev je ve velmi dobré shodě s výsledky WDXRF

Produkty


© 2024, RMI, s.r.o. – všechna práva vyhrazena

Prohlášení o přístupnosti | Podmínky užití | Ochrana osobních údajů | Mapa stránek

Webové stránky vytvořila eBRÁNA s.r.o. | Vytvořeno na WebArchitect | SEO a internetový marketing

Nahoru ↑