NEW Optimass 9600

NEW Optimass 9600

Největší rozdíl mezi oaTOF-ICP-MS spektrometrem a všemi ostatním ICP-MS spektrometry je ve zcela rozdílné technologii vzorkování iontů z plazmatu. V případě oaTOF-ICP-MS spektrometru jsou všechny ionty ovzorkovány v jeden časový okamžik. Následně jsou fokusovány a elektrostaticky urychleny do orthogonální průletové zóny, všechny ionty tedy mají jeden okamžik vzniku. Každý takovýto „vzorek“ iontů pak poskytne kompletní hmotnostní spektrum, ve kterém je zachována velmi vysoká přesnost poměrů jednotlivých izotopů (spektrum není zatíženo krátkodobými fluktuacemi ICP plazmatu). Hmotnostní spektrum získané oaTOF-ICP-MS spektrometrem poskytuje vždy plně multiprvkovou informaci (kompletní hmotnostní spektrum) bez jakékoliv redukce detekčních limitů. To je zásadní rozdíl oproti kvadrupólovým spektrometrům, které se chovají jako „skenující hmotnostní filtr“ a jednotlivé analyzované izotopy mají různý okamžik vzniku v plazmatu a detekční limity v multiprvkovém režimu jsou významně závislé na rychlosti analýzy. oaTOF-ICP-MS spektrometr je tak na jedné straně ideální pro rutinní laboratoře, vyžadující velký výkon nebo plně multiprvkovou analýzu (analýza životního prostředí, kriminalistická analýza, biochemická analýza a geochemická analýza) a na straně druhé splní i požadavky laboratoří, které požadují vysokou přesnost analýzy nebo rychlou analýzu transientních signálů.

Hlavní výhody které oTOF-ICP-MS spektromer nabízí:

  • Vyšší rozlišení (na izotopu U238 je typické rozlišení až 2400) než poskytují spektrometry s kvadrupolovými analyzátory (cca 300 – 400).
  • Výrazně vyšší „abundance sensitivity“ než poskytují kvadrupólové analyzátory. Tato vlastnost Vám umožňuje analyzovat stopovou koncentraci izotopu i v přítomnosti velmi vysoké koncentrace sousedního izotopu.
  • Plně simultánní záznam spektra (spektrometr zaznamenává 30 000 spekter za 1s). Tato vlastnost přináší zcela jinou úroveň práce se spektrometrem. Vždy máte k dispozici kompletní spektrum (kompletní prvkový „otisk prstu“), jehož každý bod je naměřen se stejnou přesností. Vždy můžete prohlížet celé spektrum bez jakékoliv redukce DL. Kompletní kvalitativní i kvantitativní analýza včetně všech stopových obsahů je velmi snadná. Délka analýzy je nezávislá na počtu prvků v kalibraci – ten není ničím limitován. Software retrospektivní analýzy Vám umožňuje provézt semikvantitativní analýzu jakéhokoliv izotopu ve spektru kdykoliv po změření vzorku. Můžete se tak v budoucnu vracet ke vzorkům a provádět analýzy i pro izotopy, které nebyly zahrnuty v metodě a v kalibraci.
  • Velmi vysoký výkon – až 200 vzorků za 1 hodinu při plné multiprvkové analýze.
  • Výrazně nižší vliv solnosti vzorků při multielementární analýze. To je dáno podstatně kratšími časy nutnými pro analýzu, čímž se výrazně sníží riziko blokád v injektorové trubici nebo interface spektrometru. Například pro kvantitativní analýzu 25 prvků v minerální vodě potřebuje typický kvadrupólový ICP-MS spektrometr čas minimálně 240 s, typicky pak 360 s (25 s proplach, nasávání a stabilizace a 335 s integrace). oTOF-ICP-MS spektrometru však stačí 30 s (25 s proplach, nasávání a stabilizace, 5 s integrace) a přitom dosáhne lepších RSD než kvadrupólový analyzátor.
  • Díky simultánní povaze vzorkování iontů je výrazně vyšší přesnost měření, zejména pak při měření izotopických poměrů.
  • Další efekt je samozřejmě ekonomický, dosahuje se nižších provozních nákladů. To je dáno kratším časem analýzy, nižšími náklady při analýze reálných vzorků s agresívní nebo solnou matricí - nižší opotřebení plazmové hlavice, kónusů, menší nároky na čištění spektrometru. Otevírají se také nové možnosti při získávání zakázek, neboť je možné docílit velmi nízké ceny u analýz vzorků, kde je požadováno velké spektrum prvků, pro monitoring s kompletní prvkovou analýzou nebo pro měření izotopických poměrů.
  • Pro kompletní analýzu stačí velmi malý objem vzorku (cca od 100 ul).
  • Plně simultánní charakter a vysoká rychlost vzorkování je ideální pro spojení s laserovou ablací, separačními nebo elektrochemickými metodami. Nabízí se zcela nové možnosti, které jsou pro kvadrupólové spektrometry nedosažitelné. Spojení s laserovou ablací nabízí ideální řešení v kriminalistické analýze nebo při analýze historických objektů.
  • Ve spojení s elektrochemickou separací je možné velmi rychle detegovat například i izotop U234 na koncentračních úrovních desítek pg.l-1.Produkty


© 2024, RMI, s.r.o. – všechna práva vyhrazena

Prohlášení o přístupnosti | Podmínky užití | Ochrana osobních údajů | Mapa stránek

Webové stránky vytvořila eBRÁNA s.r.o. | Vytvořeno na WebArchitect | SEO a internetový marketing

Nahoru ↑