GSA PT 1000

Gravimetrická sorpční analýza při vysokých tlacích.

 Popis:

Linseis nabízí širokou škálu gravimetrickým sorpční analyzátorů s integrovanou možností nezávislého softwarového řízení tlaku, teploty a dávkování plynu. Typ GSA PT 1000 je založen na standardním provedení mikrovah Linseis. Tyto ultracitlivé mikrováhy mohou pracovat ve dvou provedeních s hmotností vzorků do 5 nebo do 25 g a rozlišením 0.1 nebo 1 µg. Je k dispozici řada klimatizačních komor pro operace/měření v rozsahu teplot od -150°C až do +1800°C a tlaků od UHV (ultra vysoké vakuum) do 350 bar. Na přání lze přidat modul TG-DSC (Termogravimetrie - Diferenční skenovací kalorimetrie), který umožňuje současné stanovení změn hmotnosti a kalorimetrických parametrů v jednom měřícím kroku. Pro plyny a páry lze dodat dávkovací systémy, stejně jako jsou k dispozici ostatní analýzy plynů.

Technická specifikace:

Model                                GSA PT 1000 HP1                     GSA PT 1000 HP2

Rozsah teplot*:                    od PT do +1100 °C                     od PT do +1400/1800 °C

Max. tlak:                           150 bar                                      350 bar

Vakuum:                             10-4 mbar                                   10-4 mbar

TGA

Max. hmotnost vzorku:         2/15/100 g                                 2/15 g

Rozlišení:                            0.1/0.5/10 µg                             0.1/0.5 µg

DSC

DSC rozlišení:                      0.3/0.4/1 µW                             0.3/0.4/1 µW

DSC senzory:                       E, K, S, C                                E, K, S, C

DTA

DTA citlivost:                        nedefinována                             nedefinována

Na přání:                              řízený tlakový směšovač plynů (MFC´s)

Atmosféry:                           oxidační**, redukční, inertní, vakuum

* různé pece

** nelze s grafitovou pecí

Programové vybavení:

Všechny termoanalytické přístroje Linseis jsou řízeny pomocí PC. Jednotlivé programové moduly běží výhradně pod operačním systémem Microsoft ® Windows ®. Kompletní program se skládá ze 3 modulů: regulace teploty, získávání/sběr dat a vyhodnocení dat. 32-bitový software obsahuje všechny základní funkce pro přípravu, provedení a vyhodnocení dilatometrických měření. Díky odborníkům a aplikačním technikům byl Linseis schopen vyvinout komplexní, snadno pochopitelný a uživatelsky přívětivý aplikační software.

Obecné vlastnosti:

 • Editaci textu
 • Ochrana dat v případě výpadku napájení
 • Ochrana termočlánku při přerušení měření
 • Opakování měření s minimálním zadáváním parametrů
 • Vyhodnocení měření proudu
 • Srovnání až 32 křivek
 • Ukládání a export dat
 • Export a import dat v ASCII
 • Export dat do MS Excel
 • Možnost analýzy několika metodami (DSC TG, TMA, DIL, atd.)
 • Zoom funkce
 • 1. a 2. derivace
 • Programovatelné ovládání toku plynu
 • Balíček statistického vyhodnocení
 • Libovolné škálování

Aplikační oblasti:

 • Plynová sorpční analýza
 • Sorpční entalpie (simultánní TG/DSC-senzor)
 • Stanovení hustoty
 • Ukládání plynu - Gas Storage
 • Zeolity
 • Katalyzátory
 • In-situ analýza plynů (FTIR, Raman, ELIF)
 • Kinetická analýza
 • Měření v agresivním prostředí pomocí magnetických suspenzních vah - Magnetic Suspension Balance
 • Adsorpční izotermy (analýza povrchu - BET Surface Analysis)
 • TPD, TPO, TPR měření (od -196 °C do +1800 °C)

TPD, TPO a TPR měření

Distribuce a relativní síla kyselin v zeolitech jsou důležitými ukazateli jejich katalytických vlastností. Kyselost zeolitů lze přesně měřit teplotně programovanou desorpcí (TPD) z povrchu zeolitů. Linseis gravimetrické sorpční analyzátory jsou užitečnými nástroji pro charakterizaci TPD, TPO nebo TPR profilů.
Obrázek ukazuje chemidesorpci amoniaku z povrchu zeolitického katalyzátoru. Slabě vázané molekuly amoniaku jsou desorbovány mezi teplotami 100 °C a 250 °C. Mezi 260 °C a 500 °C jsou desorbovány silně vázané molekuly amoniaku. Množství slabě vázaného a silně vázaného amoniaku lze kvantitativně stanovit.

In-Situ FTIR

In-situ měření FTIR vývoje oxidů uhlíku při zplyňování antracitu v systému TGA - FTIR. Měření: 30 s, teplota 1100 °C, CO absorpce při 4300 cm-1, CO2 absorpce při 4900 cm-1.

Příslušenství:

Výčet volitelného příslušenství

 • Různé regulátory plynů: ruční, poloautomatické a automatické (MFC)
 • Parní kotel
 • Regulace tlaku
 • Široký výběr kelímků (zlato, stříbro, platina, hliník, Al2O3, grafit, wolfram, nerez ocel (vysoký tlak), atd.)
 • Různé rotační a turbomolekulární vývěvy


Produkty


© 2020, RMI, s.r.o. – všechna práva vyhrazena

Prohlášení o přístupnosti | Podmínky užití | Ochrana osobních údajů | Mapa stránek

Webové stránky vytvořila eBRÁNA s.r.o. | Vytvořeno na WebArchitect | SEO a internetový marketing

Nahoru ↑