TMA PT 1000

TMA PT 1000

Termická analýza TMA PT 1000

Vlastnosti: 

 • Rozsah teplot od -150 °C do +1000 °C a od -260 °C do +220 °C (He kryostat)
 • Velikost vzorku: 30 mm
 • Síla: do 1 / 5.7 / 20 N
 • Frekvence: 1 až 5 Hz
 • Rozlišení: 0.125 nm
 • Atmosféry: oxid., red., inert, statická/dynamická
 • Možnost měření statické a dynamické TMA
 • 5 různých typů měřících přípravků pro roztažnost, elasticitu, test penetrace, roztažnost vláken, zákaznické přípravky
 • Programové ovládání zátěže a  všech ostatních parametrů
 • MS Windows 32 bit-ový software
 • Interface: USB

Popis:

Snadnější a rychlejší měření termomechanické analýzy (TMA) a rozměrové změny vzorku (růst, smrštění, pohyb, atd.) jako funkce teploty, času a aplikované síly.

Tradiční TMA se používá k charakterizaci lineární roztažnosti, skelného přechodu a bodu měknutí materiálů aplikací konstantní síly na povrch při různých teplotách. Při měření roztažnosti je zbytkové zatížení vzorku minimální. Konstantní síla/zatížení je zajištěno i u ostatních měření jako je penetrace, ohýbání, napětí, smrštění, bobtnání a tažení/creep (změna rozměru vzorku je měřena jako funkce času při použitém zatížení).

Při měření dynamické TMA (DTMA) je na vzorek aplikován známý sinusový průběh síly při lineárním náběhu teploty a měří se sinusová odezva/deformace vzorku.

Typické materiály: Kompozity, sklo, polymery, keramika a kovy. Rozmanitost měřicích nástavců umožňuje měření vzorků s různou geometrií - vlákna, pruty, tyče, filmy, válce.

Typická stanovení vlastností s TMA / DTMA

S nízký konstantním zatížením:

 • Vyhodnocení lineární tepelné roztažnosti
 • Změny objemu
 • Fázové přeměny
 • Vyhodnocení procesů syntrace
 • Stanovení bodu měknutí
 • Zjišťování bodů skelné transformace
 • Bobtnání
 • Pnutí

Se zvýšeným konstantním zatížením:

 • Penetrace/průnik
 • Fázové přechody a srovnávací testy
 • 3 bodové testy v ohybu

Při dynamickém zatížení:

 • Viskoelastické chování

Další volitelné funkce:

 • Vyhodnocení DTA
 • Software pro řízení procesu sintrace (RCS)

Technická specifikace:

Model                        TMA PT 1000                        TMA PT 1000 EM

Rozsah teplot              od -150 °C do +1000 °C      od -150 °C do +1000 °C

                                  od -260 °C do +220 °C        od -260 °C do +220 °C

Velikost vzorku            30 mm                                  30 mm

Síla                             až 1 N nebo 5.7 N                  až 1/5.7/20 N

Frekvence                   1 Hz nebo 5 Hz                       -

Rozlišení                     0.125 nm                               0.125 nm

Atmosféra                   redukční, oxidační, inertní, vakuum, statická/dynamická

Elektronika                 integrovaná                             integrovaná

Interface                     USB                                       USB

Programové vybavení:

Všechny termoanalytické přístroje Linseis jsou řízeny pomocí PC. Jednotlivé programové moduly běží výhradně pod operačním systémem Microsoft ® Windows ®. Kompletní program se skládá ze 3 modulů: regulace teploty, získávání/sběr dat a vyhodnocení dat. 32-bitový software obsahuje všechny základní funkce pro přípravu, provedení a vyhodnocení dilatometrických měření. Díky odborníkům a aplikačním technikům byl Linseis schopen vyvinout komplexní, snadno pochopitelný a uživatelsky přívětivý aplikační software.

Obecné vlastnosti:

 • Editaci textu
 • Ochrana dat v případě výpadku napájení
 • Ochrana termočlánku při přerušení měření
 • Opakování měření s minimálním zadáváním parametrů
 • Vyhodnocení měření proudu
 • Srovnání až 32 křivek
 • Ukládání a export dat
 • Export a import dat v ASCII
 • Export dat do MS Excel
 • Možnost analýzy několika metodami (DSC TG, TMA, DIL, atd.)
 • Zoom funkce
 • 1. a 2. derivace
 • Programovatelné ovládání toku plynu
 • Balíček statistického vyhodnocení
 • Libovolné škálování

TMA-vlastnosti:

 • Stanovení skelného přechodu a bodu měknutí
 • Detekce bodu měknutí s automatickým softwarovým řízením vypnutí systému
 • Zobrazení křivek relativního/absolutního smrštění nebo expanze
 • Zobrazení a výpočet roztažnosti
 • Software pro řízení slinování (Rate Controlled Sintering - RCS)
 • Vyhodnocení procesu sintrování
 • Poloautomatické funkce pro vyhodnocování
 • Několik funkcí pro korekci systému
 • Automatické nastavení nulového bodu
 • Automatické programově řízené nastavení tlaku na vzorek

Příslušenství:

 • Zařízení pro přípravu vzorků
 • Různé typy (provedení/materiály) držáků vzorků
 • Posuvná měřítka pro ruční nebo on-line vložení délky vzorku
 • Volba ručního, poloautomatického a automatického ovládání toku až 4 plynů
 • Zařízení pro měření při teplotách kapalného dusíku LN2 (-150 °C)

 

Aplikace:

 • Studium napěťových/deformačních vlastností filmů a vláken
 • Stanovení chování při měknutí
 • Teplota skelného přechodu a sekundární přechody
 • Stanovení fázových změn
 • Studium mechanického chování po aplikované síle
 • Zjišťování koeficientu roztažnosti (dilatometrie)
 • Sintrační vlastnosti
 • Objemová roztažnost
 • E moduly
 • Odpor ve skluzu a tření

Odvětví:

Automobilový, letecký průmysl, výzkumná, vývojová a akademická pracoviště, kosmetiký a potravinářský průmysl, průmysl léčiv a farmacie, chemický průmysl

Aplikační příklady TMA:

Polykarbonát PC

Důležitým limitujícím faktorem pro termoplastické aplikace je stanovení skelného přechodu. Při rozdílném zatížení vzorků polykarbonátu se při použití metody TMA ukazuje, že k měknutí dochází dlouhou dobu před tím, než materiál dospěje k bodu skelného přechodu. Materiál byl podroben zatížení při dvou silách (1cN a 2cN). Hloubka prostupu se měnila v závislosti na zatížení. Rychlost zahřívání obou vzorků byla 5 K/min.

Polyvinylchlorid PVC

Materiál se široce používá jako elektrický izolátor drátů a kabelů, k vodoodpudivému povlakování látek a papíru. Bod skelného přechodu vzorku PVC byl zjištěn při 93,2 °C. Elastické vlastnosti začínají od přibližně 150 °C. Při vyšších teplotách lze pozorovat velmi dobře plastický přechod ve vzorku.


Produkty


© 2020, RMI, s.r.o. – všechna práva vyhrazena

Prohlášení o přístupnosti | Podmínky užití | Ochrana osobních údajů | Mapa stránek

Webové stránky vytvořila eBRÁNA s.r.o. | Vytvořeno na WebArchitect | SEO a internetový marketing

Nahoru ↑