DigiSEP - SPE kolonky

DigiSEP - SPE kolonky

Extrakce tuhou fází (SPE) je technika při níž dochází k zakoncentrování a  nasorbování požadovaného analytu (kationů nebo anionů) z komplexní matrice vzorku do stacionární fáze, odkud je nakonec vymyta rozpouštědlem. Tím dochází k efektivnímu odstranění interferující matrice a takto upravený vzorek je pak možné zanalyzovat např. pomocí ICP-OES bez obav z rušivých vlivů matrice. Sorbent je při této technice umístěn v kolonce nebo patroně a vlastní SPE technika sestává ze čtyř kroků:

  1. kondicionování: příprava (aktivace) sorbentu
  2. retence: proces, při němž dochází k nasorbování analytu na stacionární fázi kolonky
  3. propláchnutí: slouží k odstranění eventuálně zachycených nechtěných složek matrice
  4. eluce: jedná se o selektivní desorpci a záchyt požadovaného analytu

Technika SPE může být použita při analýze těžkých kovů ve vodě, pro odstranění matrice z mineralizátů potravin nebo krmiv, čímž dojde ke zlepšení v analýze přechodových kovů, pro odstranění matrice z mineralizátů krve nebo séra, čímž dojde ke zlepšení v analýze těžkých kovů. Dále může být technika úspěšně použita při zakoncentrování a odsolování vzorků s vysokým obsahem soli nebo při úpravě vzorků před XRF analýzou (zvýšení citlivosti). Výhodou je také snížení objemu vzorků vod při transportu z terénu do laboratoře, kam se již nemusí převážet lahve s vodou, ale pouze nasorbované kolonky.

K dispozici jsou čtyři typy SPE kolonek:

  • DigiSEPBlue Label (metal extraction cartridges): jednorázové kolonky pro záchyt přechodových kovů, vhodné pro vzorky, které obsahují vysoké koncentrace draselných a sodných iontů (např. vzorky mořské vody)
  • DigiSEPRed Label (anion extraction cartridges): jednorázové kolonky k obecnému použití, slouží k záchytu aniontů
  • DigiSEPGreen Label (cation removal cartridges): jednorázové kolonky k obecnému použití, slouží k záchytu kationtů, vhodné především pro vzorky s nízkým obsahem alkalických kovů a kovů alkalických zemin
  • DigiSEPOrange Label (matrix removal cartridges): přečišťující kolonky pro ICP-MS analýzu, obzvláště účinné pro vzorky s vysokým obsahem matričních prvků

V nabídce je široká škála SPE kolonek a také celá řada příslušenství pro DigiSEP.


Produkty


© 2024, RMI, s.r.o. – všechna práva vyhrazena

Prohlášení o přístupnosti | Podmínky užití | Ochrana osobních údajů | Mapa stránek

Webové stránky vytvořila eBRÁNA s.r.o. | Vytvořeno na WebArchitect | SEO a internetový marketing

Nahoru ↑